ถามกันสักที

  อภิรมย์   โฟล์ก   คิดถึง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ถามกันสักที อภิรมย์
เนื้อร้อง/ทำนอง: ประกาศิต แสนปากดีเรียบเรียง/โปรดิวเซอร์: ประกาศิต แสนปากดีดนตรี: พีระวัฒน์ อุทโท, ประกาศิต แสนปากดี, ภูพาน เพชรคำ, จักรพันธ์ ทองอนันทวงศ์

สบายดีอยู่ไหFม? คำถามที่แสนจะคุ้นGmเคยแต่ฉันเองยังคงไม่รู้A#เลย ยังคงไม่รู้Cเลยจะตอบอย่างเคFยได้หรือเปล่า

เพราะใจจริงก็ไม่รู้F.. ชีวิตดูมีแต่เรื่อGmงราวชีวิตยังดีอยู่หรือA#เปล่า ยังดีอยู่หรือCเปล่าคิดยาวนาFนกว่าทุกที

 A#  ถึงแม้ฉันรู้ดูออก..   ว่าคุณก็รู้คำตอFบ..ของช่วงเวลาแบบนี้   อย่างน้อGmยก็ดูห่วง ยังถาA#ม ยังทวง ด้วยหวังFดี..

 A#  และแม้จะไม่เต็มปาก   ฉันพยามมาก ๆF ที่พูดว่ายังอยู่ดี   แต่ลึกGmข้างในอุ่น..ที่ใจA#เมื่อคุณถาม..กันFสักที

A# | F |Gm A# | F |
A# | F |Gm A# | F |

 A#  ฉันก็รู้ว่าคุณรู้ ว่าฉันรู้ รู้สึกFอย่างไร.. A#  ใช่คุณถาม สักแค่ถาม   แต่คุณถามฉัน เพราะคุFณเข้าใจ..

* | ** |

คำว่าอดทนเข้าไว้Fคำว่าสู้ไป คำที่ร้อยพัGmฟังดูมากมาย แต่ฉันยังรับA#มัน ฉันยังรับCฟังขอเพียงคุณพูดFมา..คอร์ดเพลง ถามกันสักที อภิรมย์

เนื้อเพลง ถามกันสักที อภิรมย์ สบายดีอยู่ไหม? คำถามที่แสนจะคุ้นเคย แต่ฉันเองยังคงไม่รู้เลย ยังคงไม่รู้เลย จะตอบอย่างเคยได้หรือเปล่า เพราะใจจริงก็ไม่รู้ ชีวิตดูมีแต่เรื่องราว ชีวิตยังดีอยู่หรือเปล่า ยังดีอยู่หรือเปล่า คิดยาวนานกว่าทุกที ถึงแม้ฉันรู้ดูออก ว่าคุณก็รู้คำตอบ ของช่วงเวลาแบบนี้ อย่างน้อยก็ดูห่วง ยังถาม ยังทวง ด้วยหวังดี และแม้จะไม่เต็มปาก ฉันพยามมากๆที่พูดว่ายังอยู่ดี แต่ลึกข้างในอุ่น ที่ใจเมื่อคุณถาม กันสักที ฉันก็รู้ว่าคุณรู้ ว่าฉันรู้ รู้สึกอย่างไร ใช่คุณถาม สักแค่ถาม แต่คุณถามฉัน เพราะคุณเข้าใจ คำว่าอดทนเข้าไว้ คำว่าสู้ไป คำที่ร้อยพัน ฟังดูมากมาย แต่ฉันยังรับมัน ฉันยังรับฟัง ขอเพียงคุณพูดมา