คุยแก้เหงา (Mr.Lonely)

  ATLAS   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง คุยแก้เหงา ATLAS
เนื้อร้อง: URBOYTJ, Prateep Siri-Issranan, Piyawat Meekrueaทำนอง/เรียบเรียง: URBOYTJ, Prateep Siri-Issrananโปรดิวเซอร์: URBOYTJ

G | Bm |Am | Cm |
G | Bm |Am | Cm |

 G  แบบนี้ก็ได้ ก็ไม่ต้องถาBmม ก็ไม่ต้องชัดเจน Am  แบบนี้ก็ได้ แค่คุยกันทุกCm ๆ วันแค่นั้นเอง

 G  จะใช่ไม่ใช่ ไม่เป็นไร คิดBmว่าไม่ได้จำเป็น Am  แล้วไม่ทันไรก็กลายเป็นฉัCmนคิดไปเอง

จากคนที่พูBmด..ไม่เก่Emง..ต้องไปหาAmเรื่องคุย เพราะอยากDให้..เธBmอยิ้มไEmด้..

อยากกอดแค่ไหGนก็ได้แต่คิดทำตัวสนิทBmไปวัน ๆเป็นแค่คนคุAmยของเธอเท่านั้น ฉัCmนก็ลืมไปไม่รบกวBmน (Hey, don’t u worEmry)ถ้ามากมาAmย (I’m, so so sorDry)ไม่รู้จะหวBmงทำไมEmก็เป็Amนแค่คนที่เธอคุยแก้เหงา

G | Bm |Am | Cm |

ก็หัวมันไม่ได้คิGด แต่ใจมันยังแอบคิดก็ชอบทำตัวสนิBmชอบเข้าไปใกล้ ชอบเข้าไปชิดพยายามทักหาเธAmตอนเช้ากลางวันและทุก ๆ คืนแต่ลืมไปละไCmง ว่าเธอคงอยู่กับคนอื่น

โทรมาเดี๋ยวโทรกลัGบ ดึกแค่ไหนก็ยังไม่หลับIf u wanna go ouBmt จะขออาสาไปพาเธอกลับSo what can I doAm? รักษาระยะอย่าให้มากเกินBut I’m missing yoCmuแต่ก็เป็นได้แค่คนคุยของเธอ

* | ** |

G | F |Em | Cm |

G | F |Em | Cm |

** |

G | Bm |Am | Cm |

 G  เป็นมากกว่าคนสนิท แต่เธอไม่คิดว่าแฟน Bm  เป็นมากกว่าเพื่อนสนิท   แต่เธอไม่เรียกว่าแฟน

 Am  ต่อให้คุยมากแค่ไหน   แต่เธอไม่เรียกว่าแฟน..

Cm |คอร์ดเพลง คุยแก้เหงา ATLAS

เนื้อเพลง คุยแก้เหงา ATLAS แบบนี้ก็ได้ ก็ไม่ต้องถาม ก็ไม่ต้องชัดเจน แบบนี้ก็ได้ แค่คุยกันทุกๆวันแค่นั้นเอง จะใช่ไม่ใช่ ไม่เป็นไร คิดว่าไม่ได้จำเป็น แล้วไม่ทันไรก็กลายเป็นฉันคิดไปเอง จากคนที่พูด ไม่เก่ง ต้องไปหาเรื่องคุย เพราะอยากให้ เธอยิ้มได้ อยากกอดแค่ไหนก็ได้แต่คิด ทำตัวสนิทไปวันๆเป็นแค่คนคุยของเธอเท่านั้น ฉันก็ลืมไป ไม่รบกวน Hey, don’t u worry ถ้ามากมาย I’m, so so sorry ไม่รู้จะหวงทำไม ก็เป็นแค่คนที่เธอคุยแก้เหงา ก็หัวมันไม่ได้คิด แต่ใจมันยังแอบคิด ก็ชอบทำตัวสนิท ชอบเข้าไปใกล้ ชอบเข้าไปชิด พยายามทักหาเธอ ตอนเช้ากลางวันและทุกๆคืน แต่ลืมไปละไง ว่าเธอคงอยู่กับคนอื่น โทรมาเดี๋ยวโทรกลับ ดึกแค่ไหนก็ยังไม่หลับ If u wanna go out จะขออาสาไปพาเธอกลับ So what can I do? รักษาระยะอย่าให้มากเกิน But I’m missing you แต่ก็เป็นได้แค่คนคุยของเธอ เป็นมากกว่าคนสนิท แต่เธอไม่คิดว่าแฟน เป็นมากกว่าเพื่อนสนิท แต่เธอไม่เรียกว่าแฟน ต่อให้คุยมากแค่ไหน แต่เธอไม่เรียกว่าแฟน