เอเวอร์รี่ติง จิงเกอเบล

  BALLCHON   Earth Yamamoto   สตริง   ให้กำลังใจ
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง เอเวอร์รี่ติง จิงเกอเบล BALLCHON & Earth Yamamoto x TikTok
เนื้อร้อง/ทำนอง: BALLCHON, Earth Yamamotoเรียบเรียง: BALLCHON, Earth Yamamotoโปรดิวเซอร์: Wine Neti

C |

แล้Cวก็ถึงเวลAmา..ไปมองขอบฟ้Dmา ที่แสนกว้างไกGล (จะไปกับใครละวะ)เรื่อCงร้าย ๆ ที่ผ่าAmน..แค่เธอกอดฉัDmน ไม่Gต้องสนใคCร (อ๋อ ไปกับแฟน)

แพ็Cคกระเป๋าเดินทาAmไปพักผ่อน ทั้DmงตัวและหัวใจG (กระโดดลงน้ำจ๋อม)ภูเขCา ต้นไม้ ชายหาAm(แต่มีงานค้าDmง) ฮะฮ่Gา แล้วไงC

ให้เธอขี่กวาFงแล้วลอยขึ้นไปFmบนพระจันทร์แล้วฉันEmจะเป็นซานตาคลอAในทุกปัญหDmาจะมีซานต้าF#dimคอยปลอบไปด้วยกัGน แค่เกาะเอวฉัน (1-2-ซั่ม)

แล้วร้องว่า ติ๊Cง ติ๊ง ติ๊ง ติ๊ง ติ๊Amง ติ๊ง ติ๊งแค่ร้องว่า ติ๊งF ๆ แล้วทิ้งทุกอย่างGไปให้เธอมาเต้นC ดุ๊กดิ๊ก ดิ๊กดุ๊Amก ดุ๊กดิ๊กยืนกุ๊กกิ๊Fก เต้นดุ๊กดิ๊ก 2 คGน ไม่ต้องสนอะไร

C | Am |F | G |
C | Am |F | G |

โฮะ โฮะ โฮ้Am (ซานต้า) ว่าไงครับ มีอะไรให้รับใช้(อยากไปเที่ยว) อเมริกา อื้อขึ้นกวางมาเดี๋ยวผมจะพาไป(อยากไปกิน) วากิว อื้อ เนื้อ A5 เดี๋ยวผมจะหาให้(อยากได้กระเป๋า) เอาใบไหน?อื้อ! บาลอง กุชชี่ แอร์เมส บอกมา

 C  ข้านี้ขอสัญญEา ทุกสตางค์จะให้เมีAm   ผู้หญิงทั้งโลGmกก็จะเห็Cนเป็นหน้าเมีF   เรื่องกิ๊กหมดห่วEmง จะมี only เมีDm   (only เมีGย only เมีCย)

* | ** | ** |

C | Am |F | G |
C | Am |F | G |

แล้Cวก็ถึงเวลAmา..บอกลาขอบฟ้Fา แล้วพGบกันใหCม่..คอร์ดเพลง เอเวอร์รี่ติง จิงเกอเบล BALLCHON & Earth Yamamoto x TikTok

เนื้อเพลง เอเวอร์รี่ติง จิงเกอเบล BALLCHON & Earth Yamamoto x TikTok แล้วก็ถึงเวลา ไปมองขอบฟ้า ที่แสนกว้างไกล จะไปกับใครละวะ เรื่องร้ายๆที่ผ่าน แค่เธอกอดฉัน ไม่ต้องสนใคร อ๋อ ไปกับแฟน แพ็คกระเป๋าเดินทาง ไปพักผ่อน ทั้งตัวและหัวใจ กระโดดลงน้ำจ๋อม ภูเขา ต้นไม้ ชายหาด แต่มีงานค้าง ฮะฮ่า แล้วไง ให้เธอขี่กวางแล้วลอยขึ้นไปบนพระจันทร์ แล้วฉันจะเป็นซานตาคลอส ในทุกปัญหาจะมีซานต้าคอยปลอบ ไปด้วยกัน แค่เกาะเอวฉัน 1-2-ซั่ม แล้วร้องว่า ติ๊ง ติ๊ง ติ๊ง ติ๊ง ติ๊ง ติ๊ง ติ๊ง แค่ร้องว่า ติ๊งๆแล้วทิ้งทุกอย่างไป ให้เธอมาเต้น ดุ๊กดิ๊ก ดิ๊กดุ๊ก ดุ๊กดิ๊ก ยืนกุ๊กกิ๊ก เต้นดุ๊กดิ๊ก 2 คน ไม่ต้องสนอะไร โฮะ โฮะ โฮ้ ซานต้า ว่าไงครับ มีอะไรให้รับใช้ อยากไปเที่ยว อเมริกา อื้อ ขึ้นกวางมาเดี๋ยวผมจะพาไป อยากไปกิน วากิว อื้อ เนื้อ A5 เดี๋ยวผมจะหาให้ อยากได้กระเป๋า เอาใบไหน? อื้อ! บาลอง กุชชี่ แอร์เมส บอกมา ข้านี้ขอสัญญา ทุกสตางค์จะให้เมีย ผู้หญิงทั้งโลกก็จะเห็นเป็นหน้าเมีย เรื่องกิ๊กหมดห่วง จะมี only เมีย only เมีย only เมีย แล้วก็ถึงเวลา บอกลาขอบฟ้า แล้วพบกันใหม่