คนถิ่มกับคนอยู่ (ຄົນຖິ່ນກັບຄົນຢູ່)

  แบม ไพลิน   สตริง   อีสาน   เศร้า
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง คนถิ่มกับคนอยู่ แบม ไพลิน
เนื้อร้อง/ทำนอง: หวาย เนเวอร์ดายเรียบเรียง: หวาย เนเวอร์ดาย

E G#m | C#m B |
A G#m | F#m B |

คนEหนึ่งยังฮักเดีG#mยวยังลืมบ่ลงก็ใC#mจมันยังยึดเหนี่BยวควาAมฮักนั้นยังหล่อG#mเลี้ยงภาพเก่ายังวนเวีF#mยน ยังลืมเจ้านั้นบ่ได้B

 ใจEยังคงฮักเธG#m และแม้ว่าจะต้องเจอC#mกับความเศร้าBใจ และยังบ่Aมีใคร ยังปิดG#mใจไว้ F#m Bไม่..ให้..ใครเปิEด..

เหมือนว่ากาลเวลC#mาบ่อาจเปลี่ยนใจG#mเฮาได้เมื่อใจAทั้งใจBยังคอEไผที่ว่าเวลC#mามันจะรักษาG#mแผลใจสุดท้าAยบ่มีอิหยังดีขึ้นเลBย..

คนที่เขาถิ่มไปE บ่ได้ใส่ใจคึดอิหยัG#mคนที่ยังเศร้าใC#mจไปฮอดมื้อใด๋เขาบ่กลับBมาคนถิ่มไปอยู่หม่องใหAม่ มีคนใส่ใจมันก็ดีG#mกว่าคนอยู่กะซั่วป่านหมF#mา เขาไปบ่ลายังจะหัวBซา

คนที่เขาถิ่มไปE คงไปมีไผไปตั้งดนแG#mล้วคนที่บ่มีไC#mผ คงมีแต่เฮาที่บ่ลืมBเขาคุณถิ่มไปอยู่หม่องใหAม่ คนบ่มีใครยังอยู่ที่G#mเก่าที่ที่มีแต่เรF#mาที่เคยบอกฮักกันอยู่ทุกBวัน(ในวันที่บ่มีไผ)

E G#m | C#m B |
A G#m | F#m B |

* | ** | *** | **** |

*** | **** |

E | E |คอร์ดเพลง คนถิ่มกับคนอยู่ แบม ไพลิน

เนื้อเพลง คนถิ่มกับคนอยู่ แบม ไพลิน คนหนึ่งยังฮักเดียว ยังลืมบ่ลงก็ใจมันยังยึดเหนี่ยว ความฮักนั้นยังหล่อเลี้ยง ภาพเก่ายังวนเวียน ยังลืมเจ้านั้นบ่ได้ ใจยังคงฮักเธอ และแม้ว่าจะต้องเจอกับความเศร้าใจ และยังบ่มีใคร ยังปิดใจไว้ ไม่ ให้ ใครเปิด เหมือนว่ากาลเวลาบ่อาจเปลี่ยนใจเฮาได้ เมื่อใจทั้งใจยังคอย ไผที่ว่าเวลามันจะรักษาแผลใจ สุดท้ายบ่มีอิหยังดีขึ้นเลย คนที่เขาถิ่มไป บ่ได้ใส่ใจคึดอิหยัง คนที่ยังเศร้าใจไปฮอดมื้อใด๋เขาบ่กลับมา คนถิ่มไปอยู่หม่องใหม่ มีคนใส่ใจมันก็ดีกว่า คนอยู่กะซั่วป่านหมา เขาไปบ่ลายังจะหัวซา คนที่เขาถิ่มไป คงไปมีไผไปตั้งดนแล้ว คนที่บ่มีไผ คงมีแต่เฮาที่บ่ลืมเขา คุณถิ่มไปอยู่หม่องใหม่ คนบ่มีใครยังอยู่ที่เก่า ที่ที่มีแต่เราที่เคยบอกฮักกันอยู่ทุกวัน ในวันที่บ่มีไผ