อ้ายบ่สมเจ้า

  ต้องเต   บิว สงกรานต์   ลูกทุ่ง   อีสาน   เศร้า   อกหัก
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง อ้ายบ่สมเจ้า บิว สงกรานต์ ft. ขยะหน้าต้นไม้
เนื้อร้อง/ทำนอง: บุ๊ค ศุภกาญจน์เรียบเรียง: ออนบอร์ด สตูดิโอ

มืออีซ้าDmยอ้ายคีบยาสูบมือเบื้องขวาA#อ้ายกำคอขวดเหล้าขาวมือของอ้าFยมันบ่ว่างดอกผู้สาว สิไปกอCดซูนคิง..มันบายแก้มไผบ่ได้ดอก..

Dm | A# |F | C |

 Dm  แปดโมงเช้าเก้านAmาฬิกา   เป็A#นเวลาที่อ้าย แต่งโตCออกไปปั้นคันแท

 Dm  ส่งยีนขาดดาก ลาAmยปานกับแก้   โตA#ดำ ๆ แหล่ ๆ คือจั่งCก้อนขี้ถ่านไฟ..

 Dm  เจ้านั้นกำลังหย่างกายAmมา A#  ใส่ชุดนักศึกษาหย่างกาFยเถียงอ้ายไปC Dm  เจ้ากำลังไปเรียนมหาAmลัย   มือของเจ้A#า.. มีไว้เขียนหนังCสือ

มืออีซ้าDmยอ้ายคีบยาสูบมือเบื้องขวาA#อ้ายกำคอขวดเหล้าขาวมือของอ้าFยมันบ่ว่างดอกผู้สาว สิไปกอCดซูนคิง..ในขณะที่อ้าDmยปั้นคันแทนามันคงเป็นเวลA#าที่เจ้าไปโรงเรียนตกบ่าFยได้เวลาขุดขี้ไก่เดืยนไปใส่Cเบ็ดมันบายแก้มไผบ่ได้ดอก

Dm | A# |F | C |

Dm A# | F C/E |
A# | C |C | C |

 Dm  อีกบ่ดนเจ้ากะจบAmปริญญา   อ้าA#ยเกือกดีเกือกหญ้า   บ่ไปหน้FามาหลังจักCเทื่อ

 Dm  ย้านเด้น้ำตาไหลออกมAmาบ่ฮู้เมือ   ตายA#เกิดใหม่อีกจังเทือ พรรษาCจั่งสิสมเจ้า..

** | ** |

Dm | A# |F | C |Dm |คอร์ดเพลง อ้ายบ่สมเจ้า บิว สงกรานต์ ft. ขยะหน้าต้นไม้

เนื้อเพลง อ้ายบ่สมเจ้า บิว สงกรานต์ ft. ขยะหน้าต้นไม้ มืออีซ้ายอ้ายคีบยาสูบ มือเบื้องขวาอ้ายกำคอขวดเหล้าขาว มือของอ้ายมันบ่ว่างดอกผู้สาว สิไปกอดซูนคิง มันบายแก้มไผบ่ได้ดอก แปดโมงเช้าเก้านาฬิกา เป็นเวลาที่อ้าย แต่งโตออกไปปั้นคันแท ส่งยีนขาดดาก ลายปานกับแก้ โตดำๆแหล่ๆคือจั่งก้อนขี้ถ่านไฟ เจ้านั้นกำลังหย่างกายมา ใส่ชุดนักศึกษาหย่างกายเถียงอ้ายไป เจ้ากำลังไปเรียนมหาลัย มือของเจ้า มีไว้เขียนหนังสือ มืออีซ้ายอ้ายคีบยาสูบ มือเบื้องขวาอ้ายกำคอขวดเหล้าขาว มือของอ้ายมันบ่ว่างดอกผู้สาว สิไปกอดซูนคิง ในขณะที่อ้ายปั้นคันแทนา มันคงเป็นเวลาที่เจ้าไปโรงเรียน ตกบ่ายได้เวลาขุดขี้ไก่เดืยนไปใส่เบ็ด มันบายแก้มไผบ่ได้ดอก อีกบ่ดนเจ้ากะจบปริญญา อ้ายเกือกดีเกือกหญ้า บ่ไปหน้ามาหลังจักเทื่อ ย้านเด้น้ำตาไหลออกมาบ่ฮู้เมือ ตายเกิดใหม่อีกจังเทือ พรรษาจั่งสิสมเจ้า