ถนนชีวิต

  ไชโย ธนาวัฒน์   ลูกทุ่งเพื่อชีวิต   ให้กำลังใจ
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ถนนชีวิต ไชโย ธนาวัฒน์
เนื้อร้อง/ทำนอง: พิณ ชุมแพเรียบเรียง/ดนตรี: เสถียรชัย สุวรรณพิมพ์สังกัดค่าย: ชัวร์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์

E A | E A |
E A | E A |

E | C#m |A B | E |

ก็แค่BคนเดินถนEน ก็แค่คนธรรมดG#mา..ที่โดยสาAร..วันเวลBาผ่านมาพบเธEเธอมีฝัF#mน..สวยBงาม.. ที่ตาG#mมหายังไม่เจC#mส่วนฉัAนมันคนเซอร์ ๆB เพ้อเพียงเท่าE | Bนี้..

แค่เห็นก็เป็นสุขใจE มองโลกแค่ในแง่G#mดีพอใจเท่Aา..ทีมีB ไม่เคยร้องEขอบนถนF#mน..ทอดยาBว.. ก็มีG#mเท้ายังย่ำต่C#mท่องจำAเขียนคำว่ารBอ ยิ้มสู้ต่อไปG#7

   ถนนคนเดิC#mน.. ถนนชีวีAต..   ต่างทาง ต่างทิBศ.. ต่างคิด ต่างฝัE   มีรอยยิ้C#mม น้ำตาF#m..   เกลื่อนถนG#mนคนเป็นล้าน ๆC#m .. A  ใต้ตะวันดวงเดียวกัB G#7น..   เธอยังมีฉันร่วมทางเสมอ..

E | G#m |A B | E |

F#m B | G#m C#m |A B | E | B |

ชีวิตก็เป็นอย่างนี้E ไม่ว่าถนนสาG#mยใดเสียงหัวเรAาะ ร้องไห้Bก็คงคล้าEยกันถ้าโลกF#mใบกลมกลBม..ห่มด่วยรัG#mก ทุกคืน ทุกวัC#mสายรุ้AงคงทอดสะพาBนให้ใจถึงG#7ใจ

** |

E A | E A | ( Fade Out )คอร์ดเพลง ถนนชีวิต ไชโย ธนาวัฒน์

เนื้อเพลง ถนนชีวิต ไชโย ธนาวัฒน์ ก็แค่คนเดินถนน ก็แค่คนธรรมดา ที่โดยสาร วันเวลาผ่านมาพบเธอ เธอมีฝัน สวยงาม ที่ตามหายังไม่เจอ ส่วนฉันมันคนเซอร์ๆเพ้อเพียงเท่านี้ แค่เห็นก็เป็นสุขใจ มองโลกแค่ในแง่ดี พอใจเท่า ทีมี ไม่เคยร้องขอ บนถนน ทอดยาว ก็มีเท้ายังย่ำต่อ ท่องจำเขียนคำว่ารอ ยิ้มสู้ต่อไป ถนนคนเดิน ถนนชีวีต ต่างทาง ต่างทิศ ต่างคิด ต่างฝัน มีรอยยิ้ม น้ำตา เกลื่อนถนนคนเป็นล้านๆ ใต้ตะวันดวงเดียวกัน เธอยังมีฉันร่วมทางเสมอ ชีวิตก็เป็นอย่างนี้ ไม่ว่าถนนสายใด เสียงหัวเราะ ร้องไห้ก็คงคล้ายกัน ถ้าโลกใบกลมกลม ห่มด่วยรัก ทุกคืน ทุกวัน สายรุ้งคงทอดสะพานให้ใจถึงใจ