คนใจแตก

  แช่ม แช่มรัมย์   ลูกทุ่งเพื่อชีวิต   จีบ
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง คนใจแตก แช่ม แช่มรัมย์
เนื้อร้อง: ปิติ ลิ้มเจริญ, แสนคม สมคิดทำนอง: ปิติ ลิ้มเจริญ, บรรจง เวียงพลเรียบเรียง: บรรจง เวียงพลสังกัดค่าย: Grammy Goldติดต่องานแสดง: 0854847345

โอะ โอ่ะ โอ๊ะ โอFย.. โอะ โอ่ะ โอ๊ะ โอCย..งานเข้าหัวA# Cใจ..     เอาแล้วไงใจแตF

F | F |

** |

ยอมรับตามตรFง.. ว่าเรA#าเป็นคนใจแตFชอบเอA#ารักจริงไปจ่าGmยแจก.C. ไม่ลืมหูลืมตFใคGmรกดไลก์ให้หน่Dmอย หัวใจGmก็เกิดปัญหAmมโGmนว่าเขาให้ท่า ว่าเขามีใจC

ยอมรับโดยดีF.. ว่ามีA#ปัญหาทางจิFปิดไฟA#เข้านอนแล้วหงุGmดหงิด.C. จะเป็นบ้าให้ได้Fพร่ำเพ้Gmอไม่มีลิมิตDm ควบคุมGmอารมณ์ไม่ไหวAmแล้Gmวสรุปสุดท้าCยหัวใจก็แหFลก

เก็บเศษใจA#ที่มันแตกสลายต่อยังไงFมันก็ยังไม่ติดกาวตราช้าA#งคุณภาพแค่ไหนแปะตรงไหFนมันก็เอาไม่อยู่ส่องกระจกดูGm ดูไว้A# ไอ้คนใจแตC

** |

 Dm  แตกละเอียดยังไงหัวใจก็ยังไม่เข็ด   เกิดมาเป็นลูกเป็ดยังไงต้องหัดว่ายน้ำ   ใครจะตักจะเตือนจะตบกบาล ไม่จำGm   มัน ไม่จด ไม่จำC ก็เพราะว่าใจมันแตF

เห็นแล้Fวใจคอไม่ดี คนนั้นเข้าที คนนี้โดนใจน้องส้Cม ชมพู่ มะนาวเชอรี่ น้ำตาล น้ำหวาน ลำไยจุ๊บจิ๊A#บ เอ็นจอย น้องมายด์ เซ็กซี่เกินจะห้ามใจทำให้Am Gm Fพี่..ใจ..แตก..

น้อง ๆF ดูดีเข้าตา มารักกับพี่ มาซะไว ๆน้องอุ๊C น้องแอน ตุ๊กตากุ้ง อ๋อย ปู ปลา มันน่าโอนไวรักน้อA#งจนจะบ้าตาย ใจร้ายจริง ๆ นะเธอทำให้Am Gm Fพี่..ใจ..แตก.. โอ้Cย..

A# | F |A# | F |Gm A# | C |

* | ** | *** | ** |คอร์ดเพลง คนใจแตก แช่ม แช่มรัมย์

เนื้อเพลง คนใจแตก แช่ม แช่มรัมย์ โอะ โอ่ะ โอ๊ะ โอย โอะ โอ่ะ โอ๊ะ โอย งานเข้าหัวใจ เอาแล้วไงใจแตก ยอมรับตามตรง ว่าเราเป็นคนใจแตก ชอบเอารักจริงไปจ่ายแจก ไม่ลืมหูลืมตา ใครกดไลก์ให้หน่อย หัวใจก็เกิดปัญหา มโนว่าเขาให้ท่า ว่าเขามีใจ ยอมรับโดยดี ว่ามีปัญหาทางจิต ปิดไฟเข้านอนแล้วหงุดหงิด จะเป็นบ้าให้ได้ พร่ำเพ้อไม่มีลิมิต ควบคุมอารมณ์ไม่ไหว แล้วสรุปสุดท้ายหัวใจก็แหลก เก็บเศษใจที่มันแตกสลาย ต่อยังไงมันก็ยังไม่ติด กาวตราช้างคุณภาพแค่ไหน แปะตรงไหนมันก็เอาไม่อยู่ ส่องกระจกดู ดูไว้ ไอ้คนใจแตก แตกละเอียดยังไงหัวใจก็ยังไม่เข็ด เกิดมาเป็นลูกเป็ดยังไงต้องหัดว่ายน้ำ ใครจะตักจะเตือนจะตบกบาล ไม่จำ มัน ไม่จด ไม่จำ ก็เพราะว่าใจมันแตก เห็นแล้วใจคอไม่ดี คนนั้นเข้าที คนนี้โดนใจ น้องส้ม ชมพู่ มะนาว เชอรี่ น้ำตาล น้ำหวาน ลำไย จุ๊บจิ๊บ เอ็นจอย น้องมายด์ เซ็กซี่เกินจะห้ามใจ ทำให้พี่ ใจ แตก น้องๆดูดีเข้าตา มารักกับพี่ มาซะไวๆน้องอุ๊ น้องแอน ตุ๊กตา กุ้ง อ๋อย ปู ปลา มันน่าโอนไว รักน้องจนจะบ้าตาย ใจร้ายจริงๆนะเธอ ทำให้พี่ ใจ แตก โอ้ย