กลับมาได้ไหม

  Ezioez   KT Long Flowing   แร็พ   เศร้า
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง กลับมาได้ไหม Ezioez x KT Long Flowing

F#m | D |A | E |
F#m | D |A | E |

เสีF#mยเธอไปD อยู่ตรงไหAนมันก็มีน้ำตEนั่งมองดูรูปเก่า F#mๆ ของเรDภาพที่มีAในแต่ละคืนก็ย้อนมE

ตั้งใจจะข่มตF#mานอน ข้างในยังห่วงอาDวรผ้านวมที่เธอห่มAนอนยังจำได้ติดตEแม้คำที่เธอตัดF#mรอน..จะเป็นคำตัดDตอนก็อยากจะอ้อนวอAน..ให้เธอนั้นกลับมE

 F#m  ฉันยอมรับมันไม่ได้D   กับความเหงาต้องที่ต้องเจA   ก็ใจฉันมีแต่เธEอ ให้แบกรับมันคงไม่ไหF#m   เจ็บปวดDอยู่ข้างในA   มันยังไม่พร้Eอม มันยังไม่พร้อมให้เธอไป

 F#m  เจ็บปวดเสมDอ เมื่อเห็นรูปเธอคู่กับเขA   มันเหงาแทบตาEย ทำไมตรงนั้นไม่ใช่เรF#m   อู้ เบDเบ้..A   ทำไม ทำไมE ทำไมตรงนั้นไม่ใช่เรา

 F#m  ฉันยังรอเธอตรงนี้D อยู่ตรงที่เดิA   มันยังเสริมให้รู้สึEก..เจ็บลึกเข้าไปF#mใหญ่   ไม่อยากจะจำเDรื่องราวในวันนั้นA E  ที่เธอได้ทิ้งฉันไป

 F#m  ภาพทรงจำที่มันเกิดD..ยังสวยงามเสมA   แต่ตอนนี้ไม่มีเธEอ ฉันจะจำเพื่อไปใคF#m   มันจะมีDสักคนบ้างไหA E  ที่เข้าใจและร่วมเดินกันไป

* | ** |

 F#m  ความรักเธอจบแต่ว่าตัวฉันมันยังไม่หมD   ความทรงจำไม่อยากมี ขอแค่ได้มีเธอA   ตื่นมาก็อยากเจอแต่เธอเริ่Eม..จะหายไปทีละบท

 F#m  ยังไม่จบ ยังไม่ตาย แต่เธอหายไม่อยากเจD   ความจริงใครจะรู้ไม่ใช่เราไม่ใช่เข้าใจA   ยิ่งดึก ก็ยิ่งเมา เห็นแค่เงาที่ฝากไว้E   บนพนังก็รูปเธอ อยากจะลบเธอออกไป

 F#m  แม้วันนี้จะไม่ได้เจอแต่เธอฝังอยู่ข้างในD   ต้นไม้ใบหญ้ามันอยู่ได้เพราะฟ้าฝA   ความเจ็บในความจำมันยังคอยทับถE   บาดแผลฉันเริ่มลึกเก็บเรื่องเธอมาสะสม

 F#m  ต่อให้ร้องไปให้ตายตัวของเธอก็ไม่สD   เธอคงจำมันไม่ได้ในวันแรกที่เจอกัA   เราสองคนได้ใกล้ชิด เริ่มผลิตความสัมพันEธ์   ฉันยังเก็บมันเอาไว้ดอกไม้ที่เราเคยให้กัน

* | ** |คอร์ดเพลง กลับมาได้ไหม Ezioez x KT Long Flowing

เนื้อเพลง กลับมาได้ไหม Ezioez x KT Long Flowing เสียเธอไป อยู่ตรงไหนมันก็มีน้ำตา นั่งมองดูรูปเก่าๆของเรา ภาพที่มีในแต่ละคืนก็ย้อนมา ตั้งใจจะข่มตานอน ข้างในยังห่วงอาวร ผ้านวมที่เธอห่มนอนยังจำได้ติดตา แม้คำที่เธอตัดรอน จะเป็นคำตัดตอน ก็อยากจะอ้อนวอน ให้เธอนั้นกลับมา ฉันยอมรับมันไม่ได้ กับความเหงาต้องที่ต้องเจอ ก็ใจฉันมีแต่เธอ ให้แบกรับมันคงไม่ไหว เจ็บปวดอยู่ข้างใน มันยังไม่พร้อม มันยังไม่พร้อมให้เธอไป เจ็บปวดเสมอ เมื่อเห็นรูปเธอคู่กับเขา มันเหงาแทบตาย ทำไมตรงนั้นไม่ใช่เรา อู้ เบเบ้ ทำไม ทำไม ทำไมตรงนั้นไม่ใช่เรา ฉันยังรอเธอตรงนี้ อยู่ตรงที่เดิม มันยังเสริมให้รู้สึก เจ็บลึกเข้าไปใหญ่ ไม่อยากจะจำเรื่องราวในวันนั้น ที่เธอได้ทิ้งฉันไป ภาพทรงจำที่มันเกิด ยังสวยงามเสมอ แต่ตอนนี้ไม่มีเธอ ฉันจะจำเพื่อไปใคร มันจะมีสักคนบ้างไหม ที่เข้าใจและร่วมเดินกันไป ความรักเธอจบแต่ว่าตัวฉันมันยังไม่หมด ความทรงจำไม่อยากมี ขอแค่ได้มีเธอ ตื่นมาก็อยากเจอแต่เธอเริ่ม จะหายไปทีละบท ยังไม่จบ ยังไม่ตาย แต่เธอหายไม่อยากเจอ ความจริงใครจะรู้ไม่ใช่เราไม่ใช่เข้าใจ ยิ่งดึก ก็ยิ่งเมา เห็นแค่เงาที่ฝากไว้ บนพนังก็รูปเธอ อยากจะลบเธอออกไป แม้วันนี้จะไม่ได้เจอแต่เธอฝังอยู่ข้างใน ต้นไม้ใบหญ้ามันอยู่ได้เพราะฟ้าฝน ความเจ็บในความจำมันยังคอยทับถม บาดแผลฉันเริ่มลึกเก็บเรื่องเธอมาสะสม ต่อให้ร้องไปให้ตายตัวของเธอก็ไม่สน เธอคงจำมันไม่ได้ในวันแรกที่เจอกัน เราสองคนได้ใกล้ชิด เริ่มผลิตความสัมพันธ์ ฉันยังเก็บมันเอาไว้ดอกไม้ที่เราเคยให้กัน