ตั้งใจรัก (happy accident)

  พัด Vorapat   First Anuwat   สตริง   อินเลิฟ
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ตั้งใจรัก พัด Vorapat x First Anuwat
เนื้อร้อง: พัด Vorapatทำนอง: First Anuwat, Guntapich Yavirach, พัด Vorapatโปรดิวเซอร์: พัด Vorapat, Palm Paweeสังกัดค่าย: marr

ไม่เคยคิดว่าจะเปิD#ดใจ ที่จะรักใครได้อีกCmแล้วกลัวต้องเสีFmยใจ กลัวต้องร้องไห้ถ้าA#เทความรู้สึกให้ใคร

แต่โลกพัดเธอผ่าD#นมาเหมือนได้พบคนที่ตาCmมหาฉันช่างโชFmคดี..ที่ได้เจอเธออยากให้A#เธอได้รู้ว่าฉัน..

จะตั้งใจรักเธD#อให้ดี จะมีแค่เธCmอเรื่อยไปรักที่เธอให้Fmมา ฉันขอสัญญา..ว่าA#จะรักษามันเอาไว้ตั้งใจรักเธD#อให้ดี จะมีแค่เธCmอเรื่อยไป..บังเอิญพFmบเจอ..แต่การรักเธอฉันA#นั้นจะขอทำมัน..ให้ดีที่สุดเลย..

D# | A# |

บนโลกนี้ที่มันใจร้D#ายการได้รักเธอคือควาCmมหมายฉันช่างโชFmคดี..ที่ได้เจอเธออยากให้A#เธอได้รู้ว่าฉัน..

** |

D# | Cm |

บังเอิญFmพบเจอ..แต่การรักเธอฉันA#นั้นจะขอทำมัน..ให้ดีที่สุดเD#ลย..คอร์ดเพลง ตั้งใจรัก พัด Vorapat x First Anuwat

เนื้อเพลง ตั้งใจรัก พัด Vorapat x First Anuwat ไม่เคยคิดว่าจะเปิดใจ ที่จะรักใครได้อีกแล้ว กลัวต้องเสียใจ กลัวต้องร้องไห้ ถ้าเทความรู้สึกให้ใคร แต่โลกพัดเธอผ่านมา เหมือนได้พบคนที่ตามหา ฉันช่างโชคดี ที่ได้เจอเธอ อยากให้เธอได้รู้ว่าฉัน จะตั้งใจรักเธอให้ดี จะมีแค่เธอเรื่อยไป รักที่เธอให้มา ฉันขอสัญญา ว่าจะรักษามันเอาไว้ ตั้งใจรักเธอให้ดี จะมีแค่เธอเรื่อยไป บังเอิญพบเจอ แต่การรักเธอ ฉันนั้นจะขอทำมัน ให้ดีที่สุดเลย บนโลกนี้ที่มันใจร้าย การได้รักเธอคือความหมาย ฉันช่างโชคดี ที่ได้เจอเธอ อยากให้เธอได้รู้ว่าฉัน