ชาวนากับงูเห่า

  Fly   สตริง   อกหัก
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ชาวนากับงูเห่า อี๊ด วงFly
เนื้อร้อง: สีฟ้าทำนอง/เรียบเรียง: คมจักร บุญรอด, ชาลี สาลี่สังกัดค่าย: GMM GRAMMY

A Bm | A Bm |A Bm | A Bm |

 G  ถ้าเธอไม่อยาF#กอยู่กับฉันBmจริง ๆ G  ยินยอมทุกสิ่F#งให้เธอทิ้งBmไป G  ฉันขอแค่เพีF#ยงให้เวลBmาหน่อยได้ไหม   อยากเล่Gา..นิทาF#น..ให้ฟัBmง..

A Bm A Bm |

 G  ชาวนาคนหนึ่F#งมีชีวิตBmลำพัง G  ไปเจองูเห่F#ากำลังใกล้Bmตาย G  สงสารจึงเก็F#บเอามาเลี้ยBmง โดยไม่รู้..   สุดท้าGย..จะเป็F#น..อย่างไBm

คอDยดูแลด้วยความAจริงใจห่วงใยGและคอยให้ความรัAเป็นDกังวลว่ามันAจะตายเฝ้าคอGยเอาใจทุกอย่างแต่สุดท้าDยชาวนาผู้ชายAใจดีด้วยควาGมที่เขาไว้ใจ น่าเสียดาEน่ กลับต้องตG Aาย..  ด้วยพิษงู(D)

Bm | A |Bm | A |

G | F# |G | F# |

A Bm | A Bm |A Bm | A Bm |

 G  นิทานมันบอF#กให้ยอมรับBmความจริง G  ว่ามีบางสิ่F#งไม่ควรไว้Bmใจ G  อะไรบางอย่F#างให้ทำดีBmสักแค่ไหน   ไม่เชื่Gอง ไม่รัF#ก ไม่จริBm

** | ** | ** |คอร์ดเพลง ชาวนากับงูเห่า อี๊ด วงฟลาย Fly

เนื้อเพลง ชาวนากับงูเห่า อี๊ด วงฟลาย Fly ถ้าเธอไม่อยากอยู่กับฉันจริงๆยินยอมทุกสิ่งให้เธอทิ้งไป ฉันขอแค่เพียงให้เวลาหน่อยได้ไหม อยากเล่า นิทาน ให้ฟัง ชาวนาคนหนึ่งมีชีวิตลำพัง ไปเจองูเห่ากำลังใกล้ตาย สงสารจึงเก็บเอามาเลี้ยง โดยไม่รู้ สุดท้าย จะเป็น อย่างไร คอยดูแลด้วยความจริงใจ ห่วงใยและคอยให้ความรัก เป็นกังวลว่ามันจะตาย เฝ้าคอยเอาใจทุกอย่าง แต่สุดท้ายชาวนาผู้ชายใจดี ด้วยความที่เขาไว้ใจ น่าเสียดาย น่ กลับต้องตาย ด้วยพิษงู นิทานมันบอกให้ยอมรับความจริง ว่ามีบางสิ่งไม่ควรไว้ใจ อะไรบางอย่างให้ทำดีสักแค่ไหน ไม่เชื่อง ไม่รัก ไม่จริง