นิทานในฝัน

  Gives   โฟล์ก   คิดถึง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง นิทานในฝัน Gives

E C#m | G#m A |
C#m B | G#m A |

 E  คิดถึงวันเก่า ๆC#m   วันที่ฉันG#mและเธอนั่งมองพระจันAทร์   ในค่ำคืนที่แพรพราว C#m  แสงดาวมากมาBยบนนภา G#m  พร้อมกับแสงเครื่องบินที่ลอยAมา

 E  ยามค่ำคืน ที่หนาวC#mเย็น G#m  แต่ก็อุ่นใจเมื่ออยู่ในอ้อมAกอด C#m  นับเป็นช่วงเวลBา..   ที่ฉัG#mนไม่อยากปล่อยผ่านAไป

 E  อยากให้มัC#mนคงเดิมแบบนี้G#m   อยากให้วันAเวลาจากนี้C#m..   มีแค่เธBอเดินไปกับฉัG#m   ครองรักAกันเหมือนนิทานในฝัE C#m | B Aน..

เหมือนนิทานในฝัE C#m | B Aน..เหมือนนิทานในฝัE C#m | B Aน..เหมือนนิทานในฝัE C#m | B Aน..นิทานในฝัน..

 E  แสงตะวัC#mน.. B  ค่อย ๆ เคลื่อนAมา E  ทับจันC#mทรา.. B เลือนหายAไป E  เป็นสัญญC#mาณ..  BของวันAใหม่

E C#m | B A |

 E  ทำให้เริ่มกังวลC#m   ว่าถ้าวันG#mหนึ่งเธอหรือฉัน   มีอันต้องแยกAทางจากกัน C#m  ฉันก็คงไม่ลืBม จะรG#mอจนเธอกลับมAาหา

 E  ถ้าไม่มC#mาคงแย่แน่เลG#m   เธอหายAไปคงอยู่ไม่ไหC#m   จากนี้ฉันBจะทำเG#m Aช่นไร   ก็ยังไม่รู้E

   แต่เธอกระC#mซิบข้างหูแล้วบอG#m   ว่าไม่Aหนีไปไหนแน่นอC#m   พร้อมดึงBฉันเข้ามาซบG#mกอด.. A   แล้วบอกฉันว่า

* | ** |

E C#m | G#m A | ( x4 )คอร์ดเพลง นิทานในฝัน Gives

เนื้อเพลง นิทานในฝัน Gives คิดถึงวันเก่าๆวันที่ฉันและเธอนั่งมองพระจันทร์ ในค่ำคืนที่แพรพราว แสงดาวมากมายบนนภา พร้อมกับแสงเครื่องบินที่ลอยมา ยามค่ำคืน ที่หนาวเย็น แต่ก็อุ่นใจเมื่ออยู่ในอ้อมกอด นับเป็นช่วงเวลา ที่ฉันไม่อยากปล่อยผ่านไป อยากให้มันคงเดิมแบบนี้ อยากให้วันเวลาจากนี้ มีแค่เธอเดินไปกับฉัน ครองรักกันเหมือนนิทานในฝัน เหมือนนิทานในฝัน เหมือนนิทานในฝัน เหมือนนิทานในฝัน นิทานในฝัน แสงตะวัน ค่อยๆเคลื่อนมา ทับจันทรา เลือนหายไป เป็นสัญญาณ ของวันใหม่ ทำให้เริ่มกังวล ว่าถ้าวันหนึ่งเธอหรือฉัน มีอันต้องแยกทางจากกัน ฉันก็คงไม่ลืม จะรอจนเธอกลับมาหา ถ้าไม่มาคงแย่แน่เลย เธอหายไปคงอยู่ไม่ไหว จากนี้ฉันจะทำเช่นไร ก็ยังไม่รู้ แต่เธอกระซิบข้างหูแล้วบอก ว่าไม่หนีไปไหนแน่นอน พร้อมดึงฉันเข้ามาซบกอด แล้วบอกฉันว่า