โจรกลับใจ

  GOODLUCK   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง โจรกลับใจ GOODLUCK ร็อคคุณธรรม
เนื้อร้อง/ทำนอง: มาโนช พิมพ์จันทร์เรียบเรียง: GOODLUCK

Em G | C Bm |Am | B |
Em G | C Bm |Am | C D |

เลิกGเถอะ อย่าไปทำเD/F#ลยเรื่องต่ำช้าEmเลวทรามพรรค์นั้DคิดCให้ดี ทบทวBmนก่อน ตอAmนนี้ยังไม่สาD

พอGเถอะ สิ่งที่ทำD/F#อยู่ เธอก็รู้Emว่ามันเลวร้าDผลCกระทบไม่ใช่Bmใคร สุดท้าAmยก็ตัวเธอเอD

ปลูCกสิ่งใดในหัวCmใจ ทำอะไรลBmงไปในวันEmนี้รู้Amใช่ไหมว่ามัCนจะมี ผลกระทFบในวันถัดไปD

อย่Gาทำร้าD/F#ย สร้างเวรกรรEmมด้วยการทำร้ายDใครไฟCนรกจะเผาBmหัวใจ..ของเธAmอให้มอดไหDม้กลายเป็นเถ้CาผงธุลีDอย่GาสับสD/F#น ชีวิตคEmนมันก็เป็นแบบDนี้มีCวันร้าย เดี๋ยวมัBmนก็ดี กลับใจAmอย่าคิดร้ายไปกว่านี้DอโหFสิกับเรื่องราวไม่ดีD (ให้มันผ่านGไป)

หลงGผิด ก็อย่ายึดD/F#ติด และอย่าเผลEmอทำผิดซ้ำ ๆ  Dรู้Cตัวเอง นั้นแหละสำBmคัญ มีAmสติเข้าไว้D

พอGเถอะ สิ่งที่ทำD/F#อยู่ ในวันนี้EmกลับตัวกลับใจDเปลี่Cยนตัวเอง เริ่มต้นBmใหม่ เดี๋ยAmวอะไร ๆD มันก็ดี

Em D/F# | C |Am | C D |
Em D/F# | C |Am | C D |

* | ** | ** |

อโหFสิกับเรื่องราวไม่ดีDแล้วก็เริ่มGใหม่คอร์ดเพลง โจรกลับใจ GOODLUCK ร็อคคุณธรรม

เนื้อเพลง โจรกลับใจ GOODLUCK ร็อคคุณธรรม เลิกเถอะ อย่าไปทำเลย เรื่องต่ำช้าเลวทรามพรรค์นั้น คิดให้ดี ทบทวนก่อน ตอนนี้ยังไม่สาย พอเถอะ สิ่งที่ทำอยู่ เธอก็รู้ว่ามันเลวร้าย ผลกระทบไม่ใช่ใคร สุดท้ายก็ตัวเธอเอง ปลูกสิ่งใดในหัวใจ ทำอะไรลงไปในวันนี้ รู้ใช่ไหมว่ามันจะมี ผลกระทบในวันถัดไป อย่าทำร้าย สร้างเวรกรรมด้วยการทำร้ายใคร ไฟนรกจะเผาหัวใจ ของเธอให้มอดไหม้กลายเป็นเถ้าผงธุลี อย่าสับสน ชีวิตคนมันก็เป็นแบบนี้ มีวันร้าย เดี๋ยวมันก็ดี กลับใจอย่าคิดร้ายไปกว่านี้ อโหสิกับเรื่องราวไม่ดี ให้มันผ่านไป หลงผิด ก็อย่ายึดติด และอย่าเผลอทำผิดซ้ำๆ รู้ตัวเอง นั้นแหละสำคัญ มีสติเข้าไว้ พอเถอะ สิ่งที่ทำอยู่ ในวันนี้กลับตัวกลับใจ เปลี่ยนตัวเอง เริ่มต้นใหม่ เดี๋ยวอะไรๆมันก็ดี อโหสิกับเรื่องราวไม่ดี แล้วก็เริ่มใหม่