พิเศษจะตาย (One Of A Kind)

  Ice Paris   สตริง   จีบ
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง พิเศษจะตาย Ice Paris ไอซ์ พาริส
เนื้อร้อง: Piyawat Meekruea, Po Posayanukulทำนอง/เรียบเรียง: Prateep Siri-issrananโปรดิวเซอร์: Prateep Siri-issrananสังกัดค่าย: Nadao Music

D E | F#m A |
D E | F#m A |

ไม่คิดDว่าจะเป็นไปได้E จนวัAนที่ได้มาเจอเธF#mท่าทีDที่ไม่เหมือนใคร ทำไมถึEงโดนใจอย่างนั้F#m

ก็ชอบDนะที่เธอเป็นเธEอ ดีใจAนะที่ได้พบกัF#mแบบเธอDน่ะมีคนเดียว ให้เธอEรู้ไว้เลย OKF#m

I’llD never ever find Another girEl like youI’ll neF#mver find another Lovely girAls like you D  ลองฟัง..Eใจฉันดู..   F#m

ก็เธอพิเศษจะตาDย You arEe one of a kiAndชัดเลF#mยว่ารักมากมาD E | F#mย..ไม่ต้องบอกก็รู้D My heaErt is filled with yoAuแค่ฟัF#mงเสียงใจฉันD E | F#mดู..

D E | A F#m |D E | F#m |
D E | A F#m |D E | F#m |

ชอบรอDยยิ้มเวลาเธออาEย กับแววAตาที่ดูจริงใF#mท่าทาDงที่แสดงออก ทำให้EเธอพิเศษมากมาF#m

แค่เรื่อDงที่มันธรรมดEาแต่มีAค่าที่ในหัวใF#mและฉันDก็มีความสุข ทุกครั้งEที่ฉันได้เจอเธF#m

* | ** |

D E | A F#m |D E | F#m |
D E | A F#m |D E | F#m |

ได้โปรDดเชื่อกันEนะ ที่บอAกทุกคำF#mความงาDมที่มองEเห็น..ผ่านสาAยตาฉัF#mอะไรDที่เธอEเป็น Don’t eC#mver chanF#mge..D E | F#m

** |

D E | A F#m |D E | F#m |
D E | A F#m |D E | F#m |คอร์ดเพลง พิเศษจะตาย Ice Paris ไอซ์ พาริส

เนื้อเพลง พิเศษจะตาย (One Of A Kind) Ice Paris ไอซ์ พาริส ไม่คิดว่าจะเป็นไปได้ จนวันที่ได้มาเจอเธอ ท่าทีที่ไม่เหมือนใคร ทำไมถึงโดนใจอย่างนั้น ก็ชอบนะที่เธอเป็นเธอ ดีใจนะที่ได้พบกัน แบบเธอน่ะมีคนเดียว ให้เธอรู้ไว้เลย OK I’ll never ever find Another girl like you I’ll never find another Lovely girls like you ลองฟัง ใจฉันดู ก็เธอพิเศษจะตาย You are one of a kind ชัดเลยว่ารักมากมาย ไม่ต้องบอกก็รู้ My heart is filled with you แค่ฟังเสียงใจฉันดู ชอบรอยยิ้มเวลาเธออาย กับแววตาที่ดูจริงใจ ท่าทางที่แสดงออก ทำให้เธอพิเศษมากมาย แค่เรื่องที่มันธรรมดาแต่มีค่าที่ในหัวใจ และฉันก็มีความสุข ทุกครั้งที่ฉันได้เจอเธอ ได้โปรดเชื่อกันนะ ที่บอกทุกคำ ความงามที่มองเห็น ผ่านสายตาฉัน อะไรที่เธอเป็น Don’t ever change