เส้นบางๆ

  Indigo   สตริง   เศร้า
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง เส้นบางๆ Indigo อินดิโก
เนื้อร้อง: อัจฉริยา ดุลยไพบูลย์ทำนอง: พสิษฐ์ เอกวิไชยภัสร์เรียบเรียง: Indigoโปรดิวเซอร์: เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการสังกัดค่าย: Muzik Moveติดต่องานแสดง: 0624949583

E | B/D# |F#m | B |

 E  ได้อยู่กับเธอแค่ตอนที่เธB/D#อคิดถึงกัน   เจอกันได้นF#mะถ้าเธอต้องการ   แต่ไม่ใช่ทุกBเวลาที่อยากเจอ

 E  ต้องบอกใคร ๆ ที่ถามว่าเรB/D#าเป็นเพื่อนกัน   ยังต้องเว้F#mนระยะห่า.. อยู่ระหว่าBงฉันและเธอ

ไม่มีสิทธิ์หวG#mง ไม่มีสิทธิ์หึง ถ้าคิดถึC#mงก็ได้แค่นั้นไม่มีคำF#mนิยามว่าฉันและเธอ สถBานะคืออะไรแค่ใกล้เคีG#mยงคำว่าคนรัก แต่เรียกที่รักC#ก็ไม่ได้แค่ควาDมสัมพันธ์ที่คล้ายคำว่ารัB

แค่เส้นบาง ๆ ที่ฉัEนไม่เคยจะข้าB/D#มมันได้เC#mลยเป็นได้แค่คBนใกล้ใกล้เธA G#mอ..แต่ไม่สาF#mมารถเรียกว่าคBนรัก E  จะมีสักวัB/D#นบ้างหรือเปล่C#m   วันหนึ่งที่เธอBให้ฉันแบบคนAที่รักกัน  Am (B) หรือไม่มีวันนั้น(อยู่จริง)

E | E |

 E  บอกหน่อยได้ไหม..   ว่าสำหรับเธอB/D#ฉันเป็นใคร   คงจะไม่F#mยากเกินไป   มีแค่เพียBงเรื่องเดียวที่อยากขอ

 E  อย่าเก็บฉันไว้ ถ้าคิดว่าฉัB/D#นไม่ดีพอ   อย่าให้ฉัF#mนนั้นต้องทนรอ..อย่างไม่มีBวันนั้นเลย

* | ** |

E B/D# | C#m B |A G#m | F#m B |

** | ** |

E | B/D# |A |คอร์ดเพลง เส้นบางๆ Indigo อินดิโก

เนื้อเพลง เส้นบางๆ Indigo อินดิโก ได้อยู่กับเธอแค่ตอนที่เธอคิดถึงกัน เจอกันได้นะถ้าเธอต้องการ แต่ไม่ใช่ทุกเวลาที่อยากเจอ ต้องบอกใครๆที่ถามว่าเราเป็นเพื่อนกัน ยังต้องเว้นระยะห่า อยู่ระหว่างฉันและเธอ ไม่มีสิทธิ์หวง ไม่มีสิทธิ์หึง ถ้าคิดถึงก็ได้แค่นั้น ไม่มีคำนิยามว่าฉันและเธอ สถานะคืออะไร แค่ใกล้เคียงคำว่าคนรัก แต่เรียกที่รักก็ไม่ได้ แค่ความสัมพันธ์ที่คล้ายคำว่ารัก แค่เส้นบางๆที่ฉันไม่เคยจะข้ามมันได้เลย เป็นได้แค่คนใกล้ใกล้เธอ แต่ไม่สามารถเรียกว่าคนรัก จะมีสักวันบ้างหรือเปล่า วันหนึ่งที่เธอให้ฉันแบบคนที่รักกัน หรือไม่มีวันนั้นอยู่จริง บอกหน่อยได้ไหม ว่าสำหรับเธอฉันเป็นใคร คงจะไม่ยากเกินไป มีแค่เพียงเรื่องเดียวที่อยากขอ อย่าเก็บฉันไว้ ถ้าคิดว่าฉันไม่ดีพอ อย่าให้ฉันนั้นต้องทนรอ อย่างไม่มีวันนั้นเลย


เส้นแบ่งสำหรับคนคุยกับคนรักคืออะไร? เส้นแบ่งระหว่างสองคำนี้ดูแล้วน่าจะบางมากๆ เป็นเส้นคั่นความรู้สึกที่กั้นไว้ บางคนอาจจะพอใจในความสัมพันธ์แบบนี้ แต่บางคนก็อึดอัดใจถ้าคุยแล้วไม่มีความชัดเจนอะไร ก็คงไม่มีทางข้ามเส้นนั้นมาได้ ซิงเกิลล่าสุดจาก Indigo ที่ได้ แอ้ม อัจฉริยา นักแต่งเพลงฮิตมากมายในยุคนี้มาเขียนเนื้อร้อง ซึ่งแอ้มบอกว่าอยากร่วมงานกับ Indigo มานานแล้ว