และแล้ว

  แจ้ ดนุพล   สตริง   เศร้า
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง และแล้ว แจ้ ดนุพล แก้วกาญจน์
เนื้อร้อง/ทำนอง: แจ้ ดนุพล

Csus2 | Csus2 | Csus2 |

ปล่อยให้มันCเป็นไป จะเหนี่ยวทำไมEmให้เสียใจAmสักวัDmนแล้วเขาก็ต้องไปG

จะไม่แคCร์อะไร จะไม่โกEmรธและโทษใคAmและแล้Dmวทุกสิ่งจะเปลี่ยนไปG

เมื่อคFนจะตาย ถ้าเด็กE7จะเกิดก็ใคAmรบ้างล่Gะที่ห้ามได้F..ไม่มีC | F G..

หากมีอันCเป็นไป ต้องขาดจากกัEmนหมดเยื่อใAmประหนึ่Dmงเหมือนพบกันเพื่อลG

อย่าให้ภาCพมันลวงตา ถ้าไม่ศรัทธEmาบอกฉันมAmยังดีDmเสียกว่าหลอกกันเอG

เมื่อเธCอจะไป จะให้ฉันทำE7ยังไงก็ฉัAmนนั้นทำGแล้วทุกสิ่Fง..

มันFmaj7ต้องเกิด อะไรที่มันGต้องเกิดเช่นใจCฉันฉุG/Bดเธอไม่อAmยู่หยั่งรู้Dm ฉันรู้และเข้าใจG..ก็ใครCบ้างอยาG/Bกจะร้องไAmห้กลั้นไว้Dm ฉันห้ามมันไม่ได้Gโศกเศร้Fาดีใจ น้ำตาE7เราพาไปบอกเล่DmาถึงควาGมรู้สึFก..(ข้างใC | F Gน)

C | G/B Am |Dm | G |
C | G/B Am |Dm | G |

* | ** |

ว่าเจ็บช้ำC..

C | G/B Am | Dm | G | ( x4 ) | ( Fade Out )คอร์ดเพลง และแล้ว แจ้ ดนุพล แก้วกาญจน์

เนื้อเพลง และแล้ว แจ้ ดนุพล แก้วกาญจน์ ปล่อยให้มันเป็นไป จะเหนี่ยวทำไมให้เสียใจ สักวันแล้วเขาก็ต้องไป จะไม่แคร์อะไร จะไม่โกรธและโทษใคร และแล้วทุกสิ่งจะเปลี่ยนไป เมื่อคนจะตาย ถ้าเด็กจะเกิด ก็ใครบ้างล่ะที่ห้ามได้ ไม่มี หากมีอันเป็นไป ต้องขาดจากกันหมดเยื่อใย ประหนึ่งเหมือนพบกันเพื่อลา อย่าให้ภาพมันลวงตา ถ้าไม่ศรัทธาบอกฉันมา ยังดีเสียกว่าหลอกกันเอง เมื่อเธอจะไป จะให้ฉันทำยังไง ก็ฉันนั้นทำแล้วทุกสิ่ง มันต้องเกิด อะไรที่มันต้องเกิด เช่นใจฉันฉุดเธอไม่อยู่ หยั่งรู้ ฉันรู้และเข้าใจ ก็ใครบ้างอยากจะร้องไห้ กลั้นไว้ ฉันห้ามมันไม่ได้ โศกเศร้าดีใจ น้ำตาเราพาไป บอกเล่าถึงความรู้สึก ข้างใน ว่าเจ็บช้ำ