เจ็บใจกะเปิดขวด ปวดใจกะยกแก้ว

  มีน สวนรังสิต   สตริง   อีสาน   เศร้า   อกหัก
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง เจ็บใจกะเปิดขวด ปวดใจกะยกแก้ว มีน สวนรังสิต
เนื้อร้อง/ทำนอง: เซียงเหมี่ยงเรียบเรียง: อาร์ม ทศพลโปรดิวเซอร์: ยอดรัก ทับพิมพ์แสน

A# | Gm |Cm | F |A# | F |

โอ้ยA#น้องหล่า เหล้าโซดGmาจัดมาให้อ้ายแหน่ใจอ้าCmยมันโคตรอ่อนแอถืกเขาตั๋วแล่Fหัวใจจนขาดเคิ่ง

โอ้A#ยน้องหล่า หาหม่อGmงให้นั่งแหน่เอาโต๊Cmะอยู่มุมอยู่แก ห้องไห้หาแม่Fจั่งบ่มีไผเบิ่ง

ต้องใช้D#เบียร์กี่ลัง ใช้เหล้DmาจักขวGmจั่Cmงสิล้างความเจ็บปวดออกจากหัวใจFได้เบิด..

เจ็บใจA#กะเปิดขวด ปวดใจGmกะยกแก้วอาศัยCmเสียงเพลงดังแส่วฮ้องไห้ ให้มันแล้Fว ให้มันส่วงสาใจเบิดแก้A#วกะรินมา ปล่อยน้ำตาGmให้มันไหลกินให้ลืCmมคนหลายใจยาวไป ๆF เมาจนร้านดับไฟ จนว่าใจมันA#สิลืม..F

โอ้ยA#น้องหล่า ขอเพลGmงเมาทุกขวด..เจ็บปวดทุกเพลCmงให้อ้ายแหน่สิลืมคนเคยแคFร์ คนเคยฮักหลาย

โอ้A#ยน้องหล่า ให้เข้าใจGmคนอกหักกินเหล้าเมCmาจนเสียหลักย้อนไปหลงฮักFคนหลายใจ คนขี้ตัA# | F๋ว..

* | ** | ** |

A#7 |คอร์ดเพลง เจ็บใจก็เปิดขวด ปวดใจก็ยกแก้ว มีน สวนรังสิต

เนื้อเพลง เจ็บใจกะเปิดขวด ปวดใจกะยกแก้ว มีน สวนรังสิต โอ้ยน้องหล่า เหล้าโซดาจัดมาให้อ้ายแหน่ ใจอ้ายมันโคตรอ่อนแอ ถืกเขาตั๋วแล่หัวใจจนขาดเคิ่ง โอ้ยน้องหล่า หาหม่องให้นั่งแหน่ เอาโต๊ะอยู่มุมอยู่แก ห้องไห้หาแม่จั่งบ่มีไผเบิ่ง ต้องใช้เบียร์กี่ลัง ใช้เหล้าจักขวด จั่งสิล้างความเจ็บปวดออกจากหัวใจได้เบิด เจ็บใจกะเปิดขวด ปวดใจกะยกแก้ว อาศัยเสียงเพลงดังแส่ว ฮ้องไห้ ให้มันแล้ว ให้มันส่วงสาใจ เบิดแก้วกะรินมา ปล่อยน้ำตาให้มันไหล กินให้ลืมคนหลายใจ ยาวไปๆเมาจนร้านดับไฟ จนว่าใจมันสิลืม โอ้ยน้องหล่า ขอเพลงเมาทุกขวด เจ็บปวดทุกเพลงให้อ้ายแหน่ สิลืมคนเคยแคร์ คนเคยฮักหลาย โอ้ยน้องหล่า ให้เข้าใจคนอกหัก กินเหล้าเมาจนเสียหลัก ย้อนไปหลงฮักคนหลายใจ คนขี้ตั๋ว