น้ำตาผู้ชนะ

  เจินเจิน บุญสูงเนิน   สตริง   ให้กำลังใจ
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง น้ำตาผู้ชนะ เจินเจิน บุญสูงเนิน
เนื้อร้อง/ทำนอง: ภิกษุณี โซนัม โชกี (เจตน์สฤษฏิ์ วาณิชกานนท์)เรียบเรียง: นฤพนธ์ พานทอง

F | A# |F | C |
A# | F Dm |Gm C | F |

เศร้าใจไปFทำไมกัน เริ่มสร้างDmฝันกันใหม่เมื่อมั่งมีA#ก็หมดได้ ความแพ้พ่าCยไม่ใช่เรื่องสำคัญสู้ชีวิFตให้มันสุด ก่อนจะหยุDmดเรื่องราวทุกอย่างมีทุกข์บ้าA#งสุขบ้าง คือหนทาCงของคำว่าคF

หากล้Fมแล้วลุกขึ้นมาได้ใครต่อใคDmรต่างพากันนับถือหากล้Fมแล้วไม่ลุกขึ้นสู้ ดู ๆ ไปDmคล้ายคนสิ้นหวัC

ทำไมต้Fองเป็นผู้พ่ายแพ้ หนทางแก้A#คงมีสักทาCค่อยลุA#กแล้วค่อยเริ่มสร้างCฝันสักวันต้องเป็นวันของFเรา

** |

ฟ้Fาที่เคยหม่น กลับกลาDmยสว่างใสน้ำตาFที่ร้องไห้ เปลี่ยนไปDmเป็นรอยยิ้มคCทางเดิFนของคนที่ชนะ เสียน้ำตA#าก็ต้องอดทCเฉกเช่A#นฟ้าหลังฝCน มืดมนก็จางหายFไป

A# | F Dm |Gm | F |
A# | Am Dm |Gm C | F |

** | ** |

A# | F |A# C | F |คอร์ดเพลง น้ำตาผู้ชนะ เจินเจิน บุญสูงเนิน

เนื้อเพลง น้ำตาผู้ชนะ เจินเจิน บุญสูงเนิน เศร้าใจไปทำไมกัน เริ่มสร้างฝันกันใหม่ เมื่อมั่งมีก็หมดได้ ความแพ้พ่ายไม่ใช่เรื่องสำคัญ สู้ชีวิตให้มันสุด ก่อนจะหยุดเรื่องราวทุกอย่าง มีทุกข์บ้างสุขบ้าง คือหนทางของคำว่าคน หากล้มแล้วลุกขึ้นมาได้ ใครต่อใครต่างพากันนับถือ หากล้มแล้วไม่ลุกขึ้นสู้ ดูๆไปคล้ายคนสิ้นหวัง ทำไมต้องเป็นผู้พ่ายแพ้ หนทางแก้คงมีสักทาง ค่อยลุกแล้วค่อยเริ่มสร้างฝัน สักวันต้องเป็นวันของเรา ฟ้าที่เคยหม่น กลับกลายสว่างใส น้ำตาที่ร้องไห้ เปลี่ยนไปเป็นรอยยิ้มคน ทางเดินของคนที่ชนะ เสียน้ำตาก็ต้องอดทน เฉกเช่นฟ้าหลังฝน มืดมนก็จางหายไป