เพราะใจ (Ost.สิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารัก)

  เจี๊ยบ วรรธนา   สตริง   อินเลิฟ
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง เพราะใจ เจี๊ยบ วรรธนา

D# | D# |G# | G# A# |

อาจเคD#ย..ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมถึงเลือCmกเธอ..ในหัวใจอาจเคD#ย..ได้เจอคนมากมายแต่สุดท้ายก็เป็Cmนเธอ..ที่คู่กัน

รัG#ก..ไม่เป็นแค่เรื่อGmงบังเอิญรัG#ก..เชื่อมใจไว้ด้วยGmกันมีFmเพียงแต่ใจที่รู้ ใคGmรคือผู้อยู่ในฝันเธG#อคือคนนั้นที่ฉันรA#อ..

ก็เพราะใจD#มันขอ เพราะใจ#mเรียกร้องเกิดมาCmเพื่อเป็นของเธA#อเสมอG#ไป    A#ก็เพราะใจD#ของฉัน..ไม่เคGmยหวั่นไหวอย่างไCmรก็ยังมั่นใจA#ว่าใช่G#เธอ    (A#)

 Fm  ไม่มีเหตุผลที่มากมาA#ย แค่ใจฉันรักเธอ

D# | D# |G# | G# A# |

หนึ่งคD#น..ที่ยืนเคียงข้างกันช่วงเวลาที่เป็Cmนสุข.. หรือทุกข์ใจหนึ่งคD#น..ที่ยังคงเข้าใจก็คงไม่ใช่ใคCmรอื่น เรารู้กัน

* | ** |

D# | Gm |Cm A# | G# A# |
D# | Gm |Cm A# | G# |

*** |

D# | D# |G# | G# A# |D# |คอร์ดเพลง เพราะใจ เจี๊ยบ วรรธนา

เนื้อเพลง เพราะใจ เจี๊ยบ วรรธนา อาจเคย ไม่เข้าใจเหมือนกัน ว่าทำไมถึงเลือกเธอ ในหัวใจ อาจเคย ได้เจอคนมากมาย แต่สุดท้ายก็เป็นเธอ ที่คู่กัน รัก ไม่เป็นแค่เรื่องบังเอิญ รัก เชื่อมใจไว้ด้วยกัน มีเพียงแต่ใจที่รู้ ใครคือผู้อยู่ในฝัน เธอคือคนนั้นที่ฉันรอ ก็เพราะใจมันขอ เพราะใจเรียกร้อง เกิดมาเพื่อเป็นของเธอเสมอไป ก็เพราะใจของฉัน ไม่เคยหวั่นไหว อย่างไรก็ยังมั่นใจว่าใช่เธอ ไม่มีเหตุผลที่มากมาย แค่ใจฉันรักเธอ หนึ่งคน ที่ยืนเคียงข้างกัน ช่วงเวลาที่เป็นสุข หรือทุกข์ใจ หนึ่งคน ที่ยังคงเข้าใจ ก็คงไม่ใช่ใครอื่น เรารู้กัน