ถุงยังชีพ

  โจ ธวัชชัย   ลูกทุ่ง   อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ถุงยังชีพ โจ ธวัชชัย
เนื้อร้อง/ทำนอง: เกษม สีชมภูโปรดิวเซอร์: เกษม สีชมภูเรียบเรียง: สดใส โซดาส์ซ่าสังกัดค่าย: Sing Musicติดต่องานแสดง: 0982037796, 0842916669

A C#m | F#m |
D E | A |A |

เป็นแค่เพีAยงผู้ชายปอน C#mที่มีค่าตอF#mนใจเจ้าพัง ๆC#mยามเจ้ามีDความสุข อ้ายอาจบ่มีC#mค่าหยังยามน้ำตาพัBmงกะช่วยซับทุกทีE

อาจสิมีAค่าส่ำมาม่C#mในยามบ่มีF#mเงินกินเอ็มเค สุC#mกี้ซดฮ้อน ๆD ได้คือกัน ถึงบ่หรูC#mหราดูดีพอประคัBmบประคองชีวีEผ่านพ้นไปได้A

 F#m  อาจบ่แม่น..ห่อของขวัC#mญที่เลิศหรู Bm  ที่บรรจุE..สิ่งดี ๆA ไว้ข้างใน F#m  เป็นแค่เพียงถุงผ้าC#mปอน ๆ หนึ่งใบ   ที่แอบซ่อนDทุกความห่วงใยให้เธอคนนี้E..

พร้อมสิเป็Aนเช่นถุงยังชีC#mพให้เธอเสมF#mยามเจ็บมียDา หิวมายังค้EนเจอซองบะAหมี่บ่หรูบ่หรDา แต่ว่ามีไว้บ่ตาEถึงบ่ so hiC#m แต่พิษภัยบ่มีF#mอย่างน้อย ๆD ก็เป็นที่พึ่งที่ดีE ยามเจ้าบ่มีAไผ   (E)

D | C#m |Bm E | A |

D | C#m F#m |Bm E | A |

* | ** | ** |

อย่างน้อย ๆD ก็เป็นที่พึ่งที่ดีE..ยามเจ้าบ่มีAไผ..คอร์ดเพลง ถุงยังชีพ โจ ธวัชชัย

เนื้อเพลง ถุงยังชีพ โจ ธวัชชัย เป็นแค่เพียงผู้ชายปอนๆที่มีค่าตอนใจเจ้าพังๆยามเจ้ามีความสุข อ้ายอาจบ่มีค่าหยัง ยามน้ำตาพังกะช่วยซับทุกที อาจสิมีค่าส่ำมาม่า ในยามบ่มีเงินกินเอ็มเค สุกี้ ซดฮ้อนๆได้คือกัน ถึงบ่หรูหราดูดี พอประคับประคองชีวีผ่านพ้นไปได้ อาจบ่แม่น ห่อของขวัญที่เลิศหรู ที่บรรจุ สิ่งดีๆไว้ข้างใน เป็นแค่เพียงถุงผ้าปอนๆหนึ่งใบ ที่แอบซ่อนทุกความห่วงใยให้เธอคนนี้ พร้อมสิเป็นเช่นถุงยังชีพให้เธอเสมอ ยามเจ็บมียา หิวมายังค้นเจอซองบะหมี่ บ่หรูบ่หรา แต่ว่ามีไว้บ่ตาย ถึงบ่ so hi แต่พิษภัยบ่มี อย่างน้อยๆก็เป็นที่พึ่งที่ดี ยามเจ้าบ่มีไผ อย่างน้อยๆก็เป็นที่พึ่งที่ดี ยามเจ้าบ่มีไผ