ลมหายใจเดียวกัน

  เขียนไขและวานิช   โฟล์ก   คำเมือง   โควิด-19   ให้กำลังใจ
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ลมหายใจเดียวกัน เขียนไขและวานิช

A# | F/A |Gm | Dm |
D# | Dm |Cm | F |F |

ก้อย ๆ กึ้A#ด ก้อย ๆ นึF/Aก้อย ๆ นัGmบ หมู่เฮาได้เจออะหยังพ่อDmก้อย ๆ มอD#ง ก้อยลองมาทบทวDmในกำกึ้ดเรื่องวันวCm | Fาน..

จากวันนั้A#น.. จนวันนี้F/Aสักกี่ทีGm ตี้เฮาได้เดินข้ามผ่าDmอุD#ปสรรคจะหนักสักเต้าใดDmจะตุ๊กยากสักแค่ไCm | Fหน..

แต่ก่อยังมีฉัGmน.. กับเธDmอ..เฮCmาตี้ยังจะเดินไปตวยกัA#มืD#อคอยกำมือ และดวงใจDmคอยคล้องใจต้องเดิCmนไปถึงจุดหมายสักวัF

ด้วยกำลังใจที่เฮาฮัA# | F/Aด้วยความเป็นไทยที่เป็นเหมือCmนบ้านของเธอและฉัA#จะD#บะยอมเดินกลับหลังจะDmบะยอมหมดความหวังจะก้าCmวต่อไป..ด้วยลมหFายใจเดียวกั(A#)

ทีละเล็A#ก ทีละน้อF/Aก้อย ๆ รวGmมมาเป็นพลังตี้ยิ่งใหDmญ่อุD#ปสรรคจะหนักสักเต้าใDmจะตุ๊กยากสักแค่ไCm | Fหน..

* | ** |

A# | F/A |Cm | A# |

จะD#บะยอมเดินกลับหลังจะDmบะยอมหมดความหวังจะก้าCmวต่อไป..ด้วยลมหFายใจเดียวกัA#คอร์ดเพลง ลมหายใจเดียวกัน เขียนไขและวานิช

เนื้อเพลง ลมหายใจเดียวกัน เขียนไขและวานิช ก้อยๆกึ้ด ก้อยๆนึก ก้อยๆนับ หมู่เฮาได้เจออะหยังพ่อง ก้อยๆมอง ก้อยลองมาทบทวน ในกำกึ้ดเรื่องวันวาน จากวันนั้น จนวันนี้ สักกี่ที ตี้เฮาได้เดินข้ามผ่าน อุปสรรคจะหนักสักเต้าใด จะตุ๊กยากสักแค่ไหน แต่ก่อยังมีฉัน กับเธอ เฮาตี้ยังจะเดินไปตวยกัน มือคอยกำมือ และดวงใจคอยคล้องใจ ต้องเดินไปถึงจุดหมายสักวัน ด้วยกำลังใจที่เฮาฮัก ด้วยความเป็นไทย ที่เป็นเหมือนบ้านของเธอและฉัน จะบะยอมเดินกลับหลัง จะบะยอมหมดความหวัง จะก้าวต่อไป ด้วยลมหายใจเดียวกัน ทีละเล็ก ทีละน้อย ก้อยๆรวมมาเป็นพลังตี้ยิ่งใหญ่ อุปสรรคจะหนักสักเต้าใด จะตุ๊กยากสักแค่ไหน จะบะยอมเดินกลับหลัง จะบะยอมหมดความหวัง จะก้าวต่อไป ด้วยลมหายใจเดียวกัน