ออกจากระบบ

  ขิม ทักษ์ณพร   ลูกทุ่ง   อีสาน   เศร้า   อกหัก
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ออกจากระบบ ขิม ทักษ์ณพร
เนื้อร้อง/ทำนอง: เซียงพาเรียบเรียง: ยศดนัย ภู่ทองสังกัดค่าย: จอนนี่มิวสิคติดต่องานแสดง: 0647504960

C# | Fm |A#m | G# |

C#าลี้อยู่ผู้เดีFmยว บ่อยากคืนไA#mปพบพ้อหน้าไผบีบC#คอห้ามหัวใFmจ บ่ให้มันถาF#มหาอ้าย G#

ปิA#mดทุกช่องทางที่เคG#ยสื่อสารทั้งไอจีF# ทวิตเตอร์ เฟซ ไC# G#/Cลน์หักดิบA#mน้ำตา ดัดเส้นG#ความฮัก..ด้วยกาF#ร..เดินจากหนีไปไกล ๆG# ..

ขอออกจากตรงนี้C#ออกจากพื้นที่G#/Cที่มีอ้ายอA#mยู่บ่อยากสิรัG#บ บ่อยากสิรู้F#เพราะถ้าฝืนอยู่G# คงขาดใจC#ตายขอหลบมาลF#บหน้าคนใจดำG#ขอหลบมาลFmบหน้าคนหลายใA#mขอออD#mกจากระบบไปขอเป็นF#บุคคลสูญหาG#ย(ที่อ้ายบ่เคยC#ฮัก)

C# G#/C | A#m |C# G#/C | F# |

F# | Fm |D#m G# | C# |

ถึC#งมื้ออื่นบ่ฮู้G#/C สิตาย สิอA#mยู่ สิเป็นจั่งได๋C#ะสิบอกหัวใG#/Cจ ให้บืน ให้ลF#บลืมอ้าย

หวัA#mงว่าเวลานั้นคงG#หลูโตนคนอกหัF#กที่ยังน้ำตาไหC#หวังว่าA#mมื้อหนึ่ง..คงสิลืมG#เขาได้ถึงมื้อนี้.F#. สิยังฮักเขากะG#ส่าง..

 D#m  สิล็อคเอ้าความหลังแล้วตั้ง..ค่าฝังA#mคนบ่ฮักกัน   สิบอกใจF#ว่าให้ปิดกั้น ไปหาสมัคG#รฮักใหม่.. โอ..

** | ** |

ขอออD#mกจากระบบไปขอเป็นF#บุคคลสูญหาG#ยที่อ้ายบ่เคยฮัก

C# | Fm |A#m | G# |C# |คอร์ดเพลง ออกจากระบบ ขิม ทักษ์ณพร

เนื้อเพลง ออกจากระบบ ขิม ทักษ์ณพร มาลี้อยู่ผู้เดียว บ่อยากคืนไปพบพ้อหน้าไผ บีบคอห้ามหัวใจ บ่ให้มันถามหาอ้าย ปิดทุกช่องทางที่เคยสื่อสาร ทั้งไอจี ทวิตเตอร์ เฟซ ไลน์ หักดิบน้ำตา ดัดเส้นความฮัก ด้วยการ เดินจากหนีไปไกลๆ ขอออกจากตรงนี้ ออกจากพื้นที่ที่มีอ้ายอยู่ บ่อยากสิรับ บ่อยากสิรู้ เพราะถ้าฝืนอยู่ คงขาดใจตาย ขอหลบมาลบหน้าคนใจดำ ขอหลบมาลบหน้าคนหลายใจ ขอออกจากระบบไป ขอเป็นบุคคลสูญหายที่อ้ายบ่เคยฮัก ถึงมื้ออื่นบ่ฮู้ สิตาย สิอยู่ สิเป็นจั่งได๋ กะสิบอกหัวใจ ให้บืน ให้ลบลืมอ้าย หวังว่าเวลานั้นคงหลูโตน คนอกหักที่ยังน้ำตาไหล หวังว่ามื้อหนึ่ง คงสิลืมเขาได้ ถึงมื้อนี้ สิยังฮักเขากะส่าง สิล็อคเอ้าความหลังแล้วตั้ง ค่าฝังคนบ่ฮักกัน สิบอกใจว่าให้ปิดกั้น ไปหาสมัครฮักใหม่ โอ ขอออกจากระบบไป ขอเป็นบุคคลสูญหายที่อ้ายบ่เคยฮัก