ขุดรากถอนโคน (OST.เสาร์ 5)

  แมว จิรศักดิ์   สตริง   เศร้า
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ขุดรากถอนโคน แมว จิรศักดิ์ ปานพุ่ม
เนื้อร้อง: The Mustทำนอง/เรียบเรียง: เรืองกิจ ยงปิยะกุลสังกัดค่าย: GMM GRAMMY

Bm D | G F# |
Bm D | G F# |

Bm D | G F# |
Bm D | G F# |

 Bm  หัวใจDไม่เคGยจะอ่อนF#แอ Bm  ไม่ยอDมแพ้พ่าGยโชคชะF#ตา Bm  ท้าชนDคนโกGงก็ตรงF#เข้ามEmา มาวัดกัF#

 Bm  ขอวาDงเดิมพัGนด้วยชีF#วิต Bm  แม้ใคDรคิดร้าGยจะฟาดF#ฟัน Bm  ล้างบาDงคนเลGวให้มันF#สูญพัEmนธุ์..ไปซะทีF#..

 G  เพื่อแผ่นดินนี้AจะขอดูแF#mล..ด้วยหัวใBm C  ปกป้องด้วยเกียรติและศักดิ์ศรี จนAวันสุดท้าย

 D  ยืนหยัดต่อสู้ไม่เคยถอย Bm  เป็นสิบ เป็นร้อย ไม่หวั่นไหว   เสาร์Gห้า..ท้F#mาทาย.. Em  ไม่ว่าหน้าไหAนสักกี่คน D  ยืนหยัดต่อสู้อยู่ตรงนี้   Bm ทั่วปฐพีทุกแห่งหน   เสาGร์ห้า..ท้F#mาชน.. Em  จะขอขุดรากAถอนโคนคนเลว

Bm D | G F# |
Bm D | G F# |

 Bm  ไม่เคDยเกรงกลัGวกับขวากF#หนาม Bm  ความยุDติธรรGมมันต้องF#มี Bm  ให้มัDนรู้ไปGพวกไม่F#รักดีEm ต้องวอดวาF#

* | ** |

Bm A | G F# |
Bm A | G F# |

* | ** |

Bm A | G F# | ( x2 ) | Bm |คอร์ดเพลง ขุดรากถอนโคน (OST.เสาร์5) แมว จิรศักดิ์ ปานพุ่ม

เนื้อเพลง ขุดรากถอนโคน (OST.เสาร์ 5) แมว จิรศักดิ์ ปานพุ่ม หัวใจไม่เคยจะอ่อนแอ ไม่ยอมแพ้พ่ายโชคชะตา ท้าชนคนโกงก็ตรงเข้ามา มาวัดกัน ขอวางเดิมพันด้วยชีวิต แม้ใครคิดร้ายจะฟาดฟัน ล้างบางคนเลวให้มันสูญพันธุ์ ไปซะที เพื่อแผ่นดินนี้จะขอดูแล ด้วยหัวใจ ปกป้องด้วยเกียรติและศักดิ์ศรี จนวันสุดท้าย ยืนหยัดต่อสู้ไม่เคยถอย เป็นสิบ เป็นร้อย ไม่หวั่นไหว เสาร์ห้า ท้าทาย ไม่ว่าหน้าไหนสักกี่คน ยืนหยัดต่อสู้อยู่ตรงนี้ ทั่วปฐพีทุกแห่งหน เสาร์ห้า ท้าชน จะขอขุดรากถอนโคนคนเลว ไม่เคยเกรงกลัวกับขวากหนาม ความยุติธรรมมันต้องมี ให้มันรู้ไปพวกไม่รักดี ต้องวอดวาย