เจ็บกว่าเก่า

  กระต่าย พรรณนิภา   ลูกทุ่ง   อีสาน   เศร้า   อกหัก
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง เจ็บกว่าเก่า กระต่าย พรรณนิภา
เนื้อร้อง/ทำนอง: เนม สุรพงศ์เรียบเรียง: พิศวัสต์ ตาวงศ์ (ลัสติค อาร์ท)โปรดิวเซอร์: ไพบูลย์ แสงเดือนสังกัดค่าย: จ้วดจ้าด สตูดิโอติดต่องานแสดง: 0828532307

Am | G |F | C E |

Am | G |F | G |

แม่Amนผู้ใด๋หละเว้า กินเหล้Emาแล้วมันสิลืมลืFมความหลังครั้งก่อGแม่Amนผู้ใด๋หละเว้า ผู้เฒ่Emาทางใด๋ละสอนกินเหล้Fาแล้วสิเซาเจ็Gบ..

Amงบ่แม่นความจริง เพราะสิ่Emงที่เฮาได้เจอแฮงกิFน แฮงเมา แฮงทรมG G#dimานแฮงAmเจ็บคักกว่าเก่าย้อนเมาแล้วคิดEmเห็นภาพวันวาน..ตอนที่เฮาฮักกัFน.. โอG.. ฮะโอ่ ฮะโอ ฮะโอ..

แฮงเมาผัดแฮงเจ็Cบ เจ็บย้อนคิดฮอดเขAmแฮงเมาผัดแฮงเศร้Fา เหงาในหัวใจGแฮงเมาผัดแฮงเจ็Cบ เจ็บจนน้ำตาไหลAmสิเมาจนตับแข็งตาFย มันกะเจ็บคือเก่G

คิดฮอดมื้อแต่ก่Amอน..ตอนยังมีสองเฮEmบ่มีทางที่เหล้Fาสิลบเลือนลงได้Gไผว่าเมาแล้วลืAmม อย่าสิเชื่อเขาหลาEmแม่นสิเมาส่ำใด๋F มันกะฮักคือเก่Gา..มันแฮงเจ็บCกว่าเก่า

Am Em | F G |
Am Em | F G |

Am Em | F G | Am |

* | ** | *** |

** | *** |

Am Em | F G |C |คอร์ดเพลง เจ็บกว่าเก่า กระต่าย พรรณนิภา

เนื้อเพลง เจ็บกว่าเก่า กระต่าย พรรณนิภา แม่นผู้ใด๋หละเว้า กินเหล้าแล้วมันสิลืม ลืมความหลังครั้งก่อน แม่นผู้ใด๋หละเว้า ผู้เฒ่าทางใด๋ละสอน กินเหล้าแล้วสิเซาเจ็บ คงบ่แม่นความจริง เพราะสิ่งที่เฮาได้เจอ แฮงกิน แฮงเมา แฮงทรมาน แฮงเจ็บคักกว่าเก่า ย้อนเมาแล้วคิดเห็นภาพวันวาน ตอนที่เฮาฮักกัน โอ ฮะโอ่ ฮะโอ ฮะโอ แฮงเมาผัดแฮงเจ็บ เจ็บย้อนคิดฮอดเขา แฮงเมาผัดแฮงเศร้า เหงาในหัวใจ แฮงเมาผัดแฮงเจ็บ เจ็บจนน้ำตาไหล สิเมาจนตับแข็งตาย มันกะเจ็บคือเก่า คิดฮอดมื้อแต่ก่อน ตอนยังมีสองเฮา บ่มีทางที่เหล้าสิลบเลือนลงได้ ไผว่าเมาแล้วลืม อย่าสิเชื่อเขาหลาย แม่นสิเมาส่ำใด๋ มันกะฮักคือเก่า มันแฮงเจ็บกว่าเก่า