เรื่องอย่างว่า

  วงกลม   L.กฮ.   แร็พ   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง เรื่องอย่างว่า L.กฮ. ft. วงกลม TMG RECORD
เนื้อร้อง/ทำนอง: วิชัย ไชยราชเรียบเรียง: วิชัย ไชยราชสังกัดค่าย: TMG RECORDติดต่องานแสดง: 0810826999

ถ้าเชื่อF#mบอกเลยพลาด ต่อให้อมพรEะมาตรงหน้าอย่าหลงเชื่Dอไปกินหญ้าถ้าไม่อยากจะเปลืEองเรื่องอย่างว่า อ่า!

เพีF#mยงแค่เขาบอกรักเธEบอกว่าคิดถึงเธDอ เธอก็เผลอใจAอ่อนเขF#mาแค่มาหลอกรักเธEไม่ได้ต้องการใจเธDเขาหวังแค่เพียงได้หลับAนอน

** |

F#m | E |D | A |
F#m | E |D | A |

 F#m  เจ็บแล้วเคยจำEไหม   โดนทำDร้าย..มากี่Aครั้ง F#m  ที่เข้ามา มีใครEไหม..ที่จริงDจัง   เขาEแค่หวังFdimอะไร

 F#m  บอกว่ารักเธอข้าEงหู   แต่สายตาDเจ้าชู้ มือไม้Aไว F#m  ไอ้คำว่ายาวไม่มีอยู่จริงE   พอได้กินแล้วเขาก็Dไป   สุดท้าEยก็หมาเหมือนเดิAม..

* |

 F#m  ถ้อยคำวจีทั้งหมEด ที่เธอได้ยินได้ฟังที่มันDสบถ   ไม่เคยได้จำได้จA   เพราะมันสะกดไว้แค่ได้ปลF#mดผ้า Eเธอก็หมดค่า  D เขาต้องการเพีEยง One night Stand

 F#m  ทุกถ้วงทีท่า Eเก้าอี้ ที่นอDน นอกระเบียง   แบงค์พันEที่หัวเตียงมันเพียงจะบอก..   ว่าสมน้ำหน้า

** | ** |

F#m | E |D | A |
F#m | E |D | A |คอร์ดเพลง เรื่องอย่างว่า L.กฮ. ft. วงกลม TMG RECORD

เนื้อเพลง เรื่องอย่างว่า L.กฮ. ft. วงกลม TMG RECORD ถ้าเชื่อบอกเลยพลาด ต่อให้อมพระมาตรงหน้า อย่าหลงเชื่อไปกินหญ้า ถ้าไม่อยากจะเปลืองเรื่องอย่างว่า อ่า! เพียงแค่เขาบอกรักเธอ บอกว่าคิดถึงเธอ เธอก็เผลอใจอ่อน เขาแค่มาหลอกรักเธอ ไม่ได้ต้องการใจเธอ เขาหวังแค่เพียงได้หลับนอน เจ็บแล้วเคยจำไหม โดนทำร้าย มากี่ครั้ง ที่เข้ามา มีใครไหม ที่จริงจัง เขาแค่หวังอะไร บอกว่ารักเธอข้างหู แต่สายตาเจ้าชู้ มือไม้ไว ไอ้คำว่ายาวไม่มีอยู่จริง พอได้กินแล้วเขาก็ไป สุดท้ายก็หมาเหมือนเดิม ถ้อยคำวจีทั้งหมด ที่เธอได้ยินได้ฟังที่มันสบถ ไม่เคยได้จำได้จด เพราะมันสะกดไว้แค่ได้ปลดผ้า เธอก็หมดค่า เขาต้องการเพียง One night Stand ทุกถ้วงทีท่า เก้าอี้ ที่นอน นอกระเบียง แบงค์พันที่หัวเตียงมันเพียงจะบอก ว่าสมน้ำหน้า