ละครชีวิต

  ไมค์ ภิรมย์พร   ลูกทุ่ง   อีสาน   คนไกลบ้าน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ละครชีวิต ไมค์ ภิรมย์พร
สังกัดค่าย: แกรมมี่โกลด์

F A# | F C |F | F |
F A# | F C |F | F |

จากแดนอีสานบ้านเกิดFเมืองนอAm Fมาเล่นละคCรบทชีวิตFหนักจากพ่Cอแม่มFา พบพA#าคนไม่รู้จัFจากคCนที่รัFก จำลาDmมาหางานCทำ

อาบเหงื่อต่างน้ำ คร่ำอยู่กับงาF Am Fน..ขยันทุกวัCน ด้วยความรู้Fต่ำเหนื่อยยาCกเท่าใดF  ใช้แรA#งแลกเงินเช้าFค่ำ  Cแต่มันต้องช้ำF ทำมาCหาได้ไม่Fพอ

หมดแรGmงอ่อนล้A#า นี่แหละหนาคนจCสู้และดิ้นรFน บางครั้งก็โดนผู้คนลวงFล่อตกงานบ่อยครั้Dmง เงินซื้อ ข้าวยังไม่พFมันท้อ มันตรมเพียงGmใด ช้ำใจ ปวดร้Cาว..

กลับแดนอีสาน บ้านเกิดเมือFงนอนลาแล้วละคCรบทชีวิตFเศร้าทุ่มเทCเท่าไรF ได้มาA#แค่ความว่างเปล่Fกลับมาบ้านFเรา ยังมีCพ่อแม่เฝ้าFรอ

F | F C |F | F C |
F Dm | Gm C |F | F |

* | ** |

F Dm | Gm C |Gm C | F |F |คอร์ดเพลง ละครชีวิต ไมค์ ภิรมย์พร

เนื้อเพลง ละครชีวิต ไมค์ ภิรมย์พร จากแดนอีสานบ้านเกิดเมืองนอน มาเล่นละครบทชีวิตหนัก จากพ่อแม่มา พบพาคนไม่รู้จัก จากคนที่รัก จำลามาหางานทำ อาบเหงื่อต่างน้ำ คร่ำอยู่กับงาน ขยันทุกวัน ด้วยความรู้ต่ำ เหนื่อยยากเท่าใด ใช้แรงแลกเงินเช้าค่ำ แต่มันต้องช้ำ ทำมาหาได้ไม่พอ หมดแรงอ่อนล้า นี่แหละหนาคนจน สู้และดิ้นรน บางครั้งก็โดนผู้คนลวงล่อ ตกงานบ่อยครั้ง เงินซื้อ ข้าวยังไม่พอ มันท้อ มันตรมเพียงใด ช้ำใจ ปวดร้าว กลับแดนอีสาน บ้านเกิดเมืองนอน ลาแล้วละครบทชีวิตเศร้า ทุ่มเทเท่าไร ได้มาแค่ความว่างเปล่า กลับมาบ้านเรา ยังมีพ่อแม่เฝ้ารอ