อยากให้เธอเข้าใจ

  ไมค์ ภิรมย์พร   ลูกทุ่ง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง อยากให้เธอเข้าใจ ไมค์ ภิรมย์พร
สังกัดค่าย: Grammy Goldติดต่องานแสดง: 026699159

Dm Gm |Dm C Dm |

ผู้ชายคนนี้F.. อยากเป็CนคนดีของเธDmบอกย้ำCในใจเสมอDm จะดูแลเธอCให้ดีที่Dmสุด

แต่เส้นทางฝัCน..สองเรานั้DmนเหมือนทางชำGmรุดอาจมีFบางครั้งสะดุDmด พี่อยากCให้เธอเข้าAmใจ

ด่านความยากไร้F.. บีบใจCให้รอและทDmป่ายปีCนข้ามไปไม่พ้Dmหลายคราวต้องค้Cน เที่ยวเริ่มต้นใDmหม่

มากมายปัญหCา..โถมเข้ามDmาให้เราแบกไGmว้บางครั้Cงไม่ได้ตั้งFใจ.. จะให้Cทำร้ายรักเรDm

เลิกงานกินเหล้Dmา เรื่องเมCา ยอมรับมีบ้าDmกลับดึกบางครั้Fง เหินห่าDmงเพราะงานบางFคราวเผลอออกนอกทาDmง ให้เธอต้องทนฟังข่าFนอกกายมีบ้างยามเหงFแต่ไม่เคCยนอกใจสักทีAm

ผู้ชายคนนี้F.. ยังเป็CนคนดีของเธDmถึงผิCดไปบ้างยามเผลDmแต่ใจรักเธCอนั้นยังคงDm Cที่รักอาจมีมาDmร แต่ไม่มีวันพรากใจดวงนี้Gmทุกอย่Dmางต้องไปได้Fดี ขอเพียCงแฟนพี่Fเข้าใจ

Dm | Dm |Gm | Am |

Dm C | Dm C |Gm Am | Dm |
Gm Am | Dm |

* |

Gm C | Dm | Dm |คอร์ดเพลง อยากให้เธอเข้าใจ ไมค์ ภิรมย์พร

เนื้อเพลง อยากให้เธอเข้าใจ ไมค์ ภิรมย์พร ผู้ชายคนนี้ อยากเป็นคนดีของเธอ บอกย้ำในใจเสมอ จะดูแลเธอให้ดีที่สุด แต่เส้นทางฝัน สองเรานั้นเหมือนทางชำรุด อาจมีบางครั้งสะดุด พี่อยากให้เธอเข้าใจ ด่านความยากไร้ บีบใจให้รอและทน ป่ายปีนข้ามไปไม่พ้น หลายคราวต้องค้น เที่ยวเริ่มต้นใหม่ มากมายปัญหา โถมเข้ามาให้เราแบกไว้ บางครั้งไม่ได้ตั้งใจ จะให้ทำร้ายรักเรา เลิกงานกินเหล้า เรื่องเมา ยอมรับมีบ้าง กลับดึกบางครั้ง เหินห่างเพราะงานบางคราว เผลอออกนอกทาง ให้เธอต้องทนฟังข่าว นอกกายมีบ้างยามเหงา แต่ไม่เคยนอกใจสักที ผู้ชายคนนี้ ยังเป็นคนดีของเธอ ถึงผิดไปบ้างยามเผลอ แต่ใจรักเธอนั้นยังคงที่ รักอาจมีมาร แต่ไม่มีวันพรากใจดวงนี้ ทุกอย่างต้องไปได้ดี ขอเพียงแฟนพี่เข้าใจ