นิทานสาวใต้

  เณรเชษฐ์   ลูกทุ่งเพื่อชีวิต   ใต้
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง นิทานสาวใต้ เณรเชษฐ์
เนื้อร้อง/ทำนอง: เณรเชษฐ์

Em | G |D | Em |
Em | G |D | Em | Em |

มีนิทาEmน.. มาเล่าให้ฟัGสาวเมืองปักษ์ใต้D.. ดินแดนด้ามขวEmาน

สาวสุราษCฎร์ เมืองหอยใหGญ่แล้วเป็ดก็ใหDญ่ สมคำร่ำลืEm

สาวเมืองคอCน เป็นสาวธรรมGเป็นเมืองพรDะ ไม่ค่อยอ้อร้Em

สาวสงขลCา หน้าตาดูดีGรูปร่างยวนยีD น่ายีแค่ตาEm

สาวเมืองตูCล ก็ดูสวยดีGยะลา ปัตตานีD ผิวขาว ตากลEm

สาวนรCา แต่งตัวดูดีGแต่พบสาวภูเก็ตนี้D เซ็กซี่งามตEm

สาวพังงCา เขาว่าขี้เท็Gชอบหล๊กแหล๊Dก รักใครไม่จริEm

สาวเมืองลุCง คนชัดเจGแหลงตรง ๆD ไม่ค่อยอ้อมค้อG

สาวชุมพCร ทำแต่งาGชอบพูดหวาDน รักใคร รักจริEm

สาวระนอCง เป็นคนใจดีGแต่พบสาวกระบี่นี้D ใจถึงพึ่งไEmด้

สาวเมืองตรัCง สาวเมืองสวนยาGเวลาว่าDง ชอบดูหนัง ฟังเพEmลง

เป็นตำนานC นิทานเล่าขานGดินแดนด้ามขวDาน สาวเมืองปักษ์ใEmต้

ฟังแล้วจำให้ดี Dสาวเมืองปักษ์ใต้Emฟังแล้วจำให้ดี Dสาวสิบสี่ภาคใต้Em

Em | G | D | Em | ( x2 ) | Em |คอร์ดเพลง นิทานสาวใต้ เณรเชษฐ์

เนื้อเพลง นิทานสาวใต้ เณรเชษฐ์ มีนิทาน มาเล่าให้ฟัง สาวเมืองปักษ์ใต้ ดินแดนด้ามขวาน สาวสุราษฎร์ เมืองหอยใหญ่ แล้วเป็ดก็ใหญ่ สมคำร่ำลือ สาวเมืองคอน เป็นสาวธรรมะ เป็นเมืองพระ ไม่ค่อยอ้อร้อ สาวสงขลา หน้าตาดูดี รูปร่างยวนยี น่ายีแค่ตาย สาวเมืองตูล ก็ดูสวยดี ยะลา ปัตตานี ผิวขาว ตากลม สาวนรา แต่งตัวดูดี แต่พบสาวภูเก็ตนี้ เซ็กซี่งามตา สาวพังงา เขาว่าขี้เท็จ ชอบหล๊กแหล๊ก รักใครไม่จริง สาวเมืองลุง คนชัดเจน แหลงตรงๆไม่ค่อยอ้อมค้อม สาวชุมพร ทำแต่งาน ชอบพูดหวาน รักใคร รักจริง สาวระนอง เป็นคนใจดี แต่พบสาวกระบี่นี้ ใจถึงพึ่งได้ สาวเมืองตรัง สาวเมืองสวนยาง เวลาว่าง ชอบดูหนัง ฟังเพลง เป็นตำนาน นิทานเล่าขาน ดินแดนด้ามขวาน สาวเมืองปักษ์ใต้ ฟังแล้วจำให้ดี สาวเมืองปักษ์ใต้ ฟังแล้วจำให้ดี สาวสิบสี่ภาคใต้