แค่มีเธอไปเดินเตะคลื่นทะเลด้วยกัน

  No One Else   สตริง   อินเลิฟ
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง แค่มีเธอไปเดินเตะคลื่นทะเลด้วยกัน No One Else
เนื้อร้อง: Jittipon Thawornkitทำนอง/เรียบเรียง: No One Elseดนตรี/โปรดิวเซอร์: No One Elseสังกัดค่าย: Spicydiscติดต่องานแสดง: 0936697494, 0809394730, 0949966262

C Bm Em | Am D |
C Bm Em | F D |

วันนี้Gเธอว่างรึเปล่า ก็ไม่ได้เป็Emนวันสำคัญแค่อยากจะชวAmนให้เธอมาอยู่และอยากจะชวDนแค่เธอเท่านั้น

ปิดรัGบเรื่องราวทุกอย่างทั้งโลกจะมีEmแค่เธอและฉันอยากไปที่ไหAmนที่มีแค่เธอถ่ายรูปตอนเผลDอให้เธอทั้งวัน

แค่อยากขBmอใกล้เธอสักวันแค่เพียงนั่งฟัEmงเรื่องเธอได้ไหมอยู่กับฉัAmนทั้งคืนถึงฟ้าสว่างแค่เธCอและฉัBmนทำตามเสีAmยงหัวใจD

แค่Gมีเธอข้าง ๆ ในตอนตื่นแค่Emนอนดูท้องฟ้าไปเดินเตะคลื่Cนทะเลด้วยกันนั่งมองดูAmแสงจันทร์ค่อย ๆD เลือนหายBmค่มีเธอข้าง ๆ ให้ได้ยินเสียEmงที่เธอหายใจแอบกระซิAmบเบา ๆ ว่ารัBmกเธอแค่CมีเธอฉันยอDมหมดทั้งใจ

D | D |

ที่ไหGนที่เธอเคยบอกว่าอยากจะลอEmงไปด้วยกันขอเพียงเธอพูAmดว่าจะไปสุดขอบฟ้า จะห่างไกล แค่ไหDนก็ไม่สำคัญ

* | ** |

 Bm  เวลานี้Emขอมีแค่เธอและฉัน Bm  ต่อจากนี้Emขอมีแค่เธอ

Am Bm | C Bm |

อยู่กับฉัFนทั้งคืนถึงฟ้าสว่างแค่เธDอและฉันทำตามเสียงหัวใจ

แค่Gมีเธอข้าง ๆ ในตอนตื่นแค่Emนอนดูท้องฟ้าไปเดินเตะคลื่Cนทะเลด้วยกันนั่งมองดูAmแสงจันทร์ค่อย ๆD เลือนหายBmค่มีเธอข้าง ๆ ให้ได้ยินเสียEmงที่เธอหายใจแอบกระซิAmบเบา ๆ ว่ารัBmกเธอฉัCนต้องการแค่เธDอคนนี้..

แค่Gมีเธอข้าง ๆ ในตอนตื่นแค่Emนอนดูท้องฟ้าไปเดินเตะคลื่Cนทะเลด้วยกันแค่มีเธAmอทุกวันเท่านี้Dได้ไหมแค่Bmมีเธอข้าง ๆ ให้ได้ยินเสีEmยงที่เธอหายใC#dimแอบกระซิบAmเบา ๆ ว่ารักBmเธอเธอCคนเดียวต่อBm Em Dจากนี้..ฉัAmนขอมีBmแค่มีเธDอ.. ทั้งหัวใจ

C Bm Em | Am |
C Bm Em | F D |G |คอร์ดเพลง แค่มีเธอไปเดินเตะคลื่นทะเลด้วยกัน NoOneElse

เนื้อเพลง แค่มีเธอไปเดินเตะคลื่นทะเลด้วยกัน No One Else วันนี้เธอว่างรึเปล่า ก็ไม่ได้เป็นวันสำคัญ แค่อยากจะชวนให้เธอมาอยู่ และอยากจะชวนแค่เธอเท่านั้น ปิดรับเรื่องราวทุกอย่าง ทั้งโลกจะมีแค่เธอและฉัน อยากไปที่ไหนที่มีแค่เธอ ถ่ายรูปตอนเผลอให้เธอทั้งวัน แค่อยากขอใกล้เธอสักวัน แค่เพียงนั่งฟังเรื่องเธอได้ไหม อยู่กับฉันทั้งคืนถึงฟ้าสว่าง แค่เธอและฉันทำตามเสียงหัวใจ แค่มีเธอข้างๆในตอนตื่น แค่นอนดูท้องฟ้า ไปเดินเตะคลื่นทะเลด้วยกัน นั่งมองดูแสงจันทร์ค่อยๆเลือนหาย แค่มีเธอข้างๆให้ได้ยินเสียงที่เธอหายใจ แอบกระซิบเบาๆว่ารักเธอ แค่มีเธอฉันยอมหมดทั้งใจ ที่ไหนที่เธอเคยบอก ว่าอยากจะลองไปด้วยกัน ขอเพียงเธอพูดว่าจะไป สุดขอบฟ้า จะห่างไกล แค่ไหนก็ไม่สำคัญ เวลานี้ขอมีแค่เธอและฉัน ต่อจากนี้ขอมีแค่เธอ อยู่กับฉันทั้งคืนถึงฟ้าสว่าง แค่เธอและฉันทำตามเสียงหัวใจ แค่มีเธอข้างๆในตอนตื่น แค่นอนดูท้องฟ้า ไปเดินเตะคลื่นทะเลด้วยกัน นั่งมองดูแสงจันทร์ค่อยๆเลือนหาย แค่มีเธอข้างๆให้ได้ยินเสียงที่เธอหายใจ แอบกระซิบเบาๆว่ารักเธอ ฉันต้องการแค่เธอคนนี้ แค่มีเธอข้างๆในตอนตื่น แค่นอนดูท้องฟ้า ไปเดินเตะคลื่นทะเลด้วยกัน แค่มีเธอทุกวันเท่านี้ได้ไหม แค่มีเธอข้างๆให้ได้ยินเสียงที่เธอหายใจ แอบกระซิบเบาๆว่ารักเธอ เธอคนเดียวต่อจากนี้ ฉันขอมีแค่มีเธอ ทั้งหัวใจ