เห็นใจกันมั้ง

  หนวด จีรภัทร   ลูกทุ่งเพื่อชีวิต   ใต้   อกหัก
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง เห็นใจกันมั้ง หนวด จีรภัทร
เนื้อร้อง/ทำนอง: หนวด จีรภัทรเรียบเรียง: ตัวเล็ก เด็กคอน

D | A |Bm | A |

Bm | F#m |G A | D A |

เวลาผ่านไปDก็หลายวัน เวลาเจAอเราน้อยลงหรืF#mอเธอไม่มั่นคงเสียแล้AหรืDอเธอมีคนใหม่ จะคิดรักใคAรเห็นใจกันมั่งน้องพี่ดายขอBmง ถ้าน้องมีคนอื่A

รักกันมDาก็หลายวัน อยู่ด้วยกัAนก็หลายปีแต่วันนี้Bm..เธอคิดมีคนใหAม่ทิ้งDให้รอเดียวดาย พี่เหมือนอิไข้A รู้หม้ายน้องน้ำตานอBmง เมื่อรู้น้องหลายใจA

ไม่นึBmกถึงคำสัญญาในวันนั้นไม่นึF#mกถึงวันที่เราสาบานบอกให้ฟ้Gาเป็นพยานรักสองเรAา..

เธอจากไปแล้Bmว อยู่ไกลไม่หวนคืนF#mมาพี่เสียน้ำตGา รู้ไหมวันหลายหAคงไม่รักแล้Bmว คงเห็นว่าเรามันF#mจนนี่คือเหตุผGล เธอมีคนใหม่ใช่หม้Aาย..

Bm | F#m |G | A |
Bm | F#m |G | A |

* | ** | ** |

Bm | A |F#m | Bm |คอร์ดเพลง เห็นใจกันมั้ง หนวด จีรภัทร

เนื้อเพลง เห็นใจกันมั้ง หนวด จีรภัทร เวลาผ่านไปก็หลายวัน เวลาเจอเราน้อยลง หรือเธอไม่มั่นคงเสียแล้ว หรือเธอมีคนใหม่ จะคิดรักใครเห็นใจกันมั่งน้อง พี่ดายของ ถ้าน้องมีคนอื่น รักกันมาก็หลายวัน อยู่ด้วยกันก็หลายปี แต่วันนี้ เธอคิดมีคนใหม่ ทิ้งให้รอเดียวดาย พี่เหมือนอิไข้ รู้หม้ายน้อง น้ำตานอง เมื่อรู้น้องหลายใจ ไม่นึกถึงคำสัญญาในวันนั้น ไม่นึกถึงวันที่เราสาบาน บอกให้ฟ้าเป็นพยานรักสองเรา เธอจากไปแล้ว อยู่ไกลไม่หวนคืนมา พี่เสียน้ำตา รู้ไหมวันหลายหน คงไม่รักแล้ว คงเห็นว่าเรามันจน นี่คือเหตุผล เธอมีคนใหม่ใช่หม้าย