น้ำตาจ่าโท

  สุรชัย สมบัติเจริญ   ลูกทุ่ง   เศร้า   อกหัก
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง น้ำตาจ่าโท สุรชัย สมบัติเจริญ

Fm | G# |A#m D# | G# |

สิ้นสุดกันทีFm ไม่ว่าชาตินี้ชาติไหG#เท่านี้ก็สาแก่ใD#/Gจ ซาบซึ้CmงทรวงในอกเรFmโบราณท่านว่Fmา..บรรดาช้างสารงูเห่Fmอีกทั้งข้าเก่าเมียรัCmท่านเปรียบไว้นัD#ก อย่าได้วางA#mใจ     D#

เช่นดั่งตัวผFmม..ต้องตรมดวงใจสุดถอG#เมียรักที่เคยกอดนอD#/Gน ต้องมCmาหนีจรจากไFmลืมผัว ทิ้งลูFmก ปลูกฝังคิดคบชู้ใหFmม่เมียเอ๋ยช่างเลวเหลือร้าCmผีป่าหรือไรD#สิงใจแม่นาG#

ลืA#mม..น้ำพริกCmผักจิ้มไตปลาG#เจ้าลืมแม้กลิ่นปลาร้G#า เจ้าลืมกระทั่งปลาย่Cmางเจ้าไม่ถวิFmล จึงโบยบิCmนคิดติดปีกหาFmอำลาCmผัวไปไกลห่าFmทิ้งลูกร้องคราCmงเสียแทบขาดA#mใจ    D#

สิ้นสุดกันเถิดหนFmา..แม่นางโมราใจสอG#ชาตินี้ไม่ขอใฝ่D#/Gปอง..ให้มCmามัวหมองต่อไFmสงสารแต่ลูFmก.. ต้องมาคร่ำครวญร้องไห้Fmลูกเอ๋ยแม่จากเจ้าไCmป พ่อยังเลี้ยงได้D#นะลูกยG#

ถึA#mง..แม้พ่Cmอมียศจ่าG#โทสองบั้งไม่ใหญ่ไม่โตG# เจ้าไม่ต้องกลัวน้อยหน้Cmพ่อจะส่งเสีFmย..ให้เจ้าได้CmรับการศึกษFmต่อไปในภายภาคหน้Fmา..เจ้าจะได้มีCmวิชาติA#m D#ดตัว

สิ้นชาติขาดFmกัน..ตั้งแต่วันนี้เถิดหนG#นางหญิงใจทรามชั่D#/Gวช้า..เยี่ยงนาCmงโมราฆ่าFmผัวไม่เคยนึกอิ่Fmม ชอบชิมรสกามเมามัFmจนลืมรักลูกรักผัCmว..น้ำใจแสนชั่วD# ผัวเดียวไม่พG# Fmอ..คอร์ดเพลง น้ำตาจ่าโท สุรชัย สมบัติเจริญ

เนื้อเพลง น้ำตาจ่าโท สุรชัย สมบัติเจริญ สิ้นสุดกันที ไม่ว่าชาตินี้ชาติไหน เท่านี้ก็สาแก่ใจ ซาบซึ้งทรวงในอกเรา โบราณท่านว่า บรรดาช้างสารงูเห่า อีกทั้งข้าเก่าเมียรัก ท่านเปรียบไว้นัก อย่าได้วางใจ เช่นดั่งตัวผม ต้องตรมดวงใจสุดถอน เมียรักที่เคยกอดนอน ต้องมาหนีจรจากไป ลืมผัว ทิ้งลูก ปลูกฝังคิดคบชู้ใหม่ เมียเอ๋ยช่างเลวเหลือร้าย ผีป่าหรือไรสิงใจแม่นาง ลืม น้ำพริกผักจิ้มไตปลา เจ้าลืมแม้กลิ่นปลาร้า เจ้าลืมกระทั่งปลาย่าง เจ้าไม่ถวิล จึงโบยบินคิดติดปีกหาง อำลาผัวไปไกลห่าง ทิ้งลูกร้องครางเสียแทบขาดใจ สิ้นสุดกันเถิดหนา แม่นางโมราใจสอง ชาตินี้ไม่ขอใฝ่ปอง ให้มามัวหมองต่อไป สงสารแต่ลูก ต้องมาคร่ำครวญร้องไห้ ลูกเอ๋ยแม่จากเจ้าไป พ่อยังเลี้ยงได้นะลูกยา ถึง แม้พ่อมียศจ่าโท สองบั้งไม่ใหญ่ไม่โต เจ้าไม่ต้องกลัวน้อยหน้า พ่อจะส่งเสีย ให้เจ้าได้รับการศึกษา ต่อไปในภายภาคหน้า เจ้าจะได้มีวิชาติดตัว สิ้นชาติขาดกัน ตั้งแต่วันนี้เถิดหนา นางหญิงใจทรามชั่วช้า เยี่ยงนางโมราฆ่าผัว ไม่เคยนึกอิ่ม ชอบชิมรสกามเมามัว จนลืมรักลูกรักผัว น้ำใจแสนชั่ว ผัวเดียวไม่พอ