รักคำเดียวที่รู้

  ป๊ายปาย โอริโอ้   สตริง   อินเลิฟ
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง รักคำเดียวที่รู้ ป๊ายปาย โอริโอ้

A | C#m |D | E |

 A  ฉันไม่รู้ ว่าวันพรุ่งนี้C#mจะมีอีกไหม D  โลกยังคงหมุนไป เหมือนเดิDmมหรือเปล่าEเธอ A  ฉันไม่รู้ว่าเช้าตื่นมC#mาจะยังพบเจอ D  ให้รู้ว่าฉันรักเธอ ไม่มีอะไรEมั่นคงแน่นอน   นอกจากใจ..

ฉัF#mน.. ต่อให้พระจันC#mทร์..ลาลัDบดับแสง แต่ฉันจะไม่หาEย ไป F#mยืนยันด้วยหัวEใจThe haDppy time in my lifeisDm doing my everything for yoEu

ไม่ว่าจะเกิดอะไรA..ก็ตามฉันจะอยู่ตรงนี้C#mกับเธอทุกยามต่อให้Dโลกสลาย อาทิBmตย์จะเลือนหายหันไปEทางไหนก็เจอรักไม่ต้องมีคำนิAยามรู้ไว้เพียงว่าฉัC#mนจะทำเพื่อเธอเวลาDอาจเปลี่ยนผัน ตัวฉัC#mนมั่นเสมF#mรักEคำเดียวให้เธอ..ทั้งใจ..

A E |

 A  ฉันไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้C#mจะนานแค่ไหน D  ไม่มีอะไรน่าเสียดาย   ทุกคำที่ร้องDmมันคือเหตุผEลของหัวใจ

* | ** |

 D  กว่าจะเกิดมา กว่าจะพC#mบกัน   เธอเป็นDมากกว่าฝัน บทเพลงนี้Bmเธอเท่านั้น   โปรดฟัEงให้มั่นใจ..

** |

A | C#m |D Bm | E |A |คอร์ดเพลง รักคำเดียวที่รู้ ป๊ายปาย โอริโอ้

เนื้อเพลง รักคำเดียวที่รู้ ป๊ายปาย โอริโอ้ ฉันไม่รู้ ว่าวันพรุ่งนี้จะมีอีกไหม โลกยังคงหมุนไป เหมือนเดิมหรือเปล่าเธอ ฉันไม่รู้ว่าเช้าตื่นมาจะยังพบเจอ ให้รู้ว่าฉันรักเธอ ไม่มีอะไรมั่นคงแน่นอน นอกจากใจ ฉัน ต่อให้พระจันทร์ ลาลับดับแสง แต่ฉันจะไม่หาย ไป ยืนยันด้วยหัวใจ The happy time in my life is doing my everything for you ไม่ว่าจะเกิดอะไร ก็ตาม ฉันจะอยู่ตรงนี้กับเธอทุกยาม ต่อให้โลกสลาย อาทิตย์จะเลือนหาย หันไปทางไหนก็เจอ รักไม่ต้องมีคำนิยาม รู้ไว้เพียงว่าฉันจะทำเพื่อเธอ เวลาอาจเปลี่ยนผัน ตัวฉันมั่นเสมอ รักคำเดียวให้เธอ ทั้งใจ ฉันไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้จะนานแค่ไหน ไม่มีอะไรน่าเสียดาย ทุกคำที่ร้องมันคือเหตุผลของหัวใจ กว่าจะเกิดมา กว่าจะพบกัน เธอเป็นมากกว่าฝัน บทเพลงนี้เธอเท่านั้น โปรดฟังให้มั่นใจ