เป็นโสดทำไม

  สุรชัย สมบัติเจริญ   ลูกทุ่ง   โสด
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง เป็นโสดทำไม สุรชัย สมบัติเจริญ
เนื้อร้อง/ทำนอง: พยงค์ มุกดา

B | B |B | B |

B | B |F#7 | B |

เป็นโสดทำไม Bอยู่ไปให้เศร้าเหงาทรวB7ไม่คิดจะหาคู่ควEง เดี๋ยวจะร่วF#งพ้นวัยไปเปล่BเกิดมาเดียวดาBย จะตายเพราะความเหงาเศร้Bแต่งงานกันเสียเถิดเรEา อยู่ว่างเปล่าไม่ดีอะไรF#

เป็นโสดทำไมB กลุ้มใจใB7นยามร้อนรBควรหาB7คนรักสักคEน..ไว้เปรอปรF#นช่วยพัดวีใBห้เมื่อเข้าหน้าฝBน มีคนคู่เคียงชิดใกBล้หน้าหนาวกระแซะเข้าไปF#..กอดกันให้ผ้าห่มอิจฉB

B | B |F#7 | B |

เป็นโสดทำไมB ใคร ๆ ที่เขารักกัBสุขศรีอยู่ทุกวี่วัEน หอมแก้มกัFน หวานมันเป็นบ้Bเจ็บป่วยจาบัBลย์ ป้อนน้ำข้าวกันเห็นหน้BมีลูกแทนหูแทนตF#า ได้ชื่อว่ารักชาติชูเชิB

เป็นโสดทำไมB ตายไปเจอยมพบาBท่านรู้ว่าไม่แต่งงาEน เดี๋ยวจะพาF#ลมิให้มาเกิBเกิดมาทำไมB ไม่หาสุขอันล้ำเลิศBเกิดมาอย่าเสียชาติเกิF#7แต่งงานเถิด คุณหนุ่ม คุณสาB

B | B |F#7 | B |

* | ** |

B | B |F#7 | B |

*** | **** |

E | F# |B |คอร์ดเพลง เป็นโสดทำไม สุรชัย สมบัติเจริญ

เนื้อเพลง เป็นโสดทำไม สุรชัย สมบัติเจริญ เป็นโสดทำไม อยู่ไปให้เศร้าเหงาทรวง ไม่คิดจะหาคู่ควง เดี๋ยวจะร่วงพ้นวัยไปเปล่า เกิดมาเดียวดาย จะตายเพราะความเหงาเศร้า แต่งงานกันเสียเถิดเรา อยู่ว่างเปล่าไม่ดีอะไร เป็นโสดทำไม กลุ้มใจในยามร้อนรน ควรหาคนรักสักคน ไว้เปรอปรนช่วยพัดวีให้ เมื่อเข้าหน้าฝน มีคนคู่เคียงชิดใกล้ หน้าหนาวกระแซะเข้าไป กอดกันให้ผ้าห่มอิจฉา เป็นโสดทำไม ใครๆที่เขารักกัน สุขศรีอยู่ทุกวี่วัน หอมแก้มกัน หวานมันเป็นบ้า เจ็บป่วยจาบัลย์ ป้อนน้ำข้าวกันเห็นหน้า มีลูกแทนหูแทนตา ได้ชื่อว่ารักชาติชูเชิด เป็นโสดทำไม ตายไปเจอยมพบาล ท่านรู้ว่าไม่แต่งงาน เดี๋ยวจะพาลมิให้มาเกิด เกิดมาทำไม ไม่หาสุขอันล้ำเลิศ เกิดมาอย่าเสียชาติเกิด แต่งงานเถิด คุณหนุ่ม คุณสาว