เพลงนี้เขียนให้เธอเหมือนเดิม

  Pondering   WHALJAY   แร็พ
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง เพลงนี้เขียนให้เธอเหมือนเดิม Pondering ft. WHALJAY
สังกัดค่าย: WRP RECORDS

C Am | Dm G |
C Am | Dm G |
C Am | Dm G |

คิดถึงเธออยู่มาก ๆC ละมันก็มากกว่าโคตรเมAmถ้ามีโอกาสจะบึ่งไปหDmา ถึงอยู่อีกฟากของโลกเรGบางทีผมมีความสุCขท่ามกลางอารมณ์ที่โคตรดาAmวน์มึงถามไอปอนด์มึงเหม่ออะไDmร ก็แถมันไปก็ฟ้งเอG

กูคิดอยู่ว่ากินไรดีC เงินก็ใกล้จะหมAmชีวิตไม่มีอะไรฟDmรี เอาใจไปแลกกับเธอGหมดเชื่อมสัมพันธไมตรีC แต่ว่าเธอดันฝังมันใต้ดิAmเหมือนกับเรื่องของเราไม่เคยเกิดขึ้Dmเหมือนแม่งไม่มีอะไรจริG

เธอคิดว่าเป็นแค่ฝัCนที่ดีมาก ๆ ในคืนหนึ่Amผมอยากจะหลับไม่ตื่Dmน เพราะแม่งอร่อยจนลืมกลืGเพราะตื่นเช้Cามาทุก ๆ อย่างก็มึน ๆAmเราทำในสิ่งที่ทำทุกวันอDmย่างหนึ่งคืG

อยากใส่เธอลงในเพลCงของผมที่ร่ายไปให้ฟัAmไม่ต้องมานั่งสนใDmจ เดี๋ยวคงเลิกได้ในสักวัGเธออาจจะลืมไปแล้Cวไม่ใช่อะไรที่สำคัAmถึงเรื่องของเราจะมีแค่ผDmมที่จำได้กันและกันG

เพราะความรู้สึกของผCมมันคงจะยากอธิบาAmความคิดของใครของมัDmน มันคงจะยากเกินเข้าใGแล้วแต่เธอจะมอCงว่าผมอะพล่ามหรือยังไงAmเพลงนี้ก็เขียนให้เธอเหมือนเดิDmไม่มีใครจ้างหรืออะไรG

มีความในใจอีกเยอCะแต่ผมไม่ว่างอภิปราAmจริง ๆ ก็อาจจะยาDmกถ้าหากต้องกลั้นมันข้างในGสรุปทุกอย่างให้ฟัCง เอาแบบสั้น ๆ แบบไว ๆAmเพลงนี้ก็เขียนให้เธอเหมือนเดิDmไม่มีเมนชั่นไปให้ใคG

บางทีตะกุกตะกัCก พยายามจะพูดแต่ไม่Amออกมีแต่เรื่องราวในหัDmวที่ยังคงกลัวและไม่Gบอกติดอยู่ในห้องเหงา ๆC ในคืนวันเสาร์ช่วงใกล้Amสอบมองออกไปนอกหน้าต่Dmางนึกถึงวันที่ความรักของเรGาที่ใกล้จอด

อยากให้เธอคิดCถึงกันบ้าง ทุกวันAmในยามว่างอารมณ์Dmมันเหมือนกับว่า ผมพรรณนาGเป็นพันภาพเธออาCจยังไม่ทันทราบ ขอโทAmษที่เคยทำพลาดให้เธอDmมองข้ามไปก่อน เพราะว่าตอนนี้Gกำลังสร้าง

* | ** |คอร์ดเพลง เพลงนี้เขียนให้เธอเหมือนเดิม Pondering ft. WHALJAY

เนื้อเพลง เพลงนี้เขียนให้เธอเหมือนเดิม Pondering ft. WHALJAY คิดถึงเธออยู่มากๆละมันก็มากกว่าโคตรเมา ถ้ามีโอกาสจะบึ่งไปหา ถึงอยู่อีกฟากของโลกเรา บางทีผมมีความสุขท่ามกลางอารมณ์ที่โคตรดาวน์ มึงถามไอปอนด์มึงเหม่ออะไร ก็แถมันไปก็ฟ้งเอา กูคิดอยู่ว่ากินไรดี เงินก็ใกล้จะหมด ชีวิตไม่มีอะไรฟรี เอาใจไปแลกกับเธอหมด เชื่อมสัมพันธไมตรี แต่ว่าเธอดันฝังมันใต้ดิน เหมือนกับเรื่องของเราไม่เคยเกิดขึ้น เหมือนแม่งไม่มีอะไรจริง เธอคิดว่าเป็นแค่ฝันที่ดีมากๆในคืนหนึ่ง ผมอยากจะหลับไม่ตื่น เพราะแม่งอร่อยจนลืมกลืน เพราะตื่นเช้ามาทุกๆอย่างก็มึนๆเราทำในสิ่งที่ทำทุกวันอย่างหนึ่งคือ อยากใส่เธอลงในเพลงของผมที่ร่ายไปให้ฟัง ไม่ต้องมานั่งสนใจ เดี๋ยวคงเลิกได้ในสักวัน เธออาจจะลืมไปแล้วไม่ใช่อะไรที่สำคัญ ถึงเรื่องของเราจะมีแค่ผมที่จำได้กันและกัน เพราะความรู้สึกของผมมันคงจะยากอธิบาย ความคิดของใครของมัน มันคงจะยากเกินเข้าใจ แล้วแต่เธอจะมองว่าผมอะพล่ามหรือยังไง เพลงนี้ก็เขียนให้เธอเหมือนเดิม ไม่มีใครจ้างหรืออะไร มีความในใจอีกเยอะแต่ผมไม่ว่างอภิปราย จริงๆก็อาจจะยากถ้าหากต้องกลั้นมันข้างใน สรุปทุกอย่างให้ฟัง เอาแบบสั้นๆแบบไวๆเพลงนี้ก็เขียนให้เธอเหมือนเดิม ไม่มีเมนชั่นไปให้ใคร บางทีตะกุกตะกัก พยายามจะพูดแต่ไม่ออก มีแต่เรื่องราวในหัวที่ยังคงกลัวและไม่บอก ติดอยู่ในห้องเหงาๆในคืนวันเสาร์ช่วงใกล้สอบ มองออกไปนอกหน้าต่าง นึกถึงวันที่ความรักของเราที่ใกล้จอด อยากให้เธอคิดถึงกันบ้าง ทุกวันในยามว่าง อารมณ์มันเหมือนกับว่า ผมพรรณนาเป็นพันภาพ เธออาจยังไม่ทันทราบ ขอโทษที่เคยทำพลาด ให้เธอมองข้ามไปก่อน เพราะว่าตอนนี้กำลังสร้าง