กลัวเธอเปลี่ยนไป

  เสี่ยป๊อป สักลาย   ลูกทุ่งเพื่อชีวิต   ใต้   คิดถึง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง กลัวเธอเปลี่ยนไป เสี่ยป๊อป สักลาย
เนื้อร้อง/ทำนอง: เสี่ยป๊อป สักลายเรียบเรียง/ดนตรี: เสก ผานชื่น

F G | C |F G | C | G |

เมื่อมีเหตุผCล วันนี้G/Bที่ต้องห่างกัAmวันนี้ที่ฉันห่างเธFอ ใจเพ้Gอเรื่องราวหมื่นCพัน

เราต้องห่างกัFน ใจคอGฉันมันไม่ดีCไม่อยาAmกให้มีวันนี้Dm วันที่ฉันเธGอห่างกันหลายโลC..

ก็เพราะว่าใจฉันกลัFว กลัวห่างกัGน เธอมีใคCกลัวเธอเจอคนใหFม่ กลัวเจอใคGรที่ดีกว่Cฉันกลัวต้องเสียน้ำตFถ้าเธอหายหน้Gาไปกับคนอื่CกลัวรักAmเราต้องข่มขื่Dmเมื่อเราห่างกัGน เธอแปรผันCใจ

ฉันกลัGวว่าวันเวลCา..จะนำพาใG/Bห้ต้องห่างเหิAmกลัวรักเราต้องห่างเกิFกลัวเธอเดิGนเส้นทางสายใหCม่กลัวใจเธอจะผันไปF กลัวอะไรGในทางไม่ดีCรีบกลัAmบมาหาสักทีDmอย่าปล่อยอย่างนี้Gให้ใจฉันกลัC | Gว..

C G/B | Am | F G | C C7 |
F G | C Am |Dm G | C C7 |

* | ** |

กลับมาหากันสักทีDmหายไปพันนี้Gรู้ม้ายฉานกลัF G# A# | Cว..คอร์ดเพลง กลัวเธอเปลี่ยนไป เสี่ยป๊อป สักลาย

เนื้อเพลง กลัวเธอเปลี่ยนไป เสี่ยป๊อป สักลาย เมื่อมีเหตุผล วันนี้ที่ต้องห่างกัน วันนี้ที่ฉันห่างเธอ ใจเพ้อเรื่องราวหมื่นพัน เราต้องห่างกัน ใจคอฉันมันไม่ดี ไม่อยากให้มีวันนี้ วันที่ฉันเธอห่างกันหลายโล ก็เพราะว่าใจฉันกลัว กลัวห่างกัน เธอมีใคร กลัวเธอเจอคนใหม่ กลัวเจอใครที่ดีกว่า ฉันกลัวต้องเสียน้ำตา ถ้าเธอหายหน้าไปกับคนอื่น กลัวรักเราต้องข่มขื่น เมื่อเราห่างกัน เธอแปรผันใจ ฉันกลัวว่าวันเวลา จะนำพาให้ต้องห่างเหิน กลัวรักเราต้องห่างเกิน กลัวเธอเดินเส้นทางสายใหม่ กลัวใจเธอจะผันไป กลัวอะไรในทางไม่ดี รีบกลับมาหาสักที อย่าปล่อยอย่างนี้ให้ใจฉันกลัว กลับมาหากันสักที หายไปพันนี้รู้ม้ายฉานกลัว