สำนึกได้ก็สายเกิน

  พจน์ สุวรรณพันธ์   ลูกทุ่งเพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง สำนึกได้ก็สายเกิน พจน์ สุวรรณพันธ์
เนื้อร้อง/ทำนอง: พจน์ สุวรรณพันธ์

D F#m | Bm A |G A | D |

F#m | Bm |Em A | D Dsus4 | D Dsus4 |

 D  หลายครั้งที่ทำF#mให้เธอร้องไห้Bm   เพราะควาAมเจ้าชู้มักง่าG   จากคนAที่ไว้ใจที่Dสุด

 Bm  หลายครั้งที่ทำF#mให้เธอปวดร้าBm   ต้องกิAนน้ำตาแทนข้าวG   ความเหAงาเป็นเพื่อนทุกDคืน

หลF#mายคดีที่ก่อBmไว้.. เธF#mอก็ยังให้อภัBmถึงจะเจ็Gบจนแทบขาดใจ ก็ยังทนฝืAน..

เหตุผลง่าย ๆD แต่แน่นหนัBmก็คือรักคำเดียวเท่านั้นDแต่ใจมืดบอดของฉัGน..กลับมอAงไม่เห็นคุณค่Dจนต่อมความอดทนสุดท้าBmย..แตกสลาF#mยลงในพริบBmตาเมื่อฉันโผล่หัวกลับมGา ก็พบAแต่ความว่าง(D)เปล่า

F#m | Bm |Em A | D |
G | D |Em A | D |

* | ** |

D Dsus4 | D Dsus4 |

 D  สมเพชตัวเอF#mงที่โง่อย่างนี้Bm   ฟ้ามอAบคนที่แสนGดี ไม่มีAปัญญารักษาDไว้

 Bm  ปล่อยฉันให้จF#mมน้ำตาเดียวดายBm   ชดใช้Aสิ่งที่ทำไGป เพราะหัวใจฉัAนมันมืดDบอด

 D  ปล่อยฉันให้จA/C#มน้ำตาเดียวดายBm   ชดใช้Aสิ่งที่ทำGไป สำนึกได้มัAนก็สายเกิน

D Dsus4 | ( x2 ) | D |คอร์ดเพลง สำนึกได้ก็สายเกิน พจน์ สุวรรณพันธ์

เนื้อเพลง สำนึกได้ก็สายเกิน พจน์ สุวรรณพันธ์ หลายครั้งที่ทำให้เธอร้องไห้ เพราะความเจ้าชู้มักง่าย จากคนที่ไว้ใจที่สุด หลายครั้งที่ทำให้เธอปวดร้าว ต้องกินน้ำตาแทนข้าว ความเหงาเป็นเพื่อนทุกคืน หลายคดีที่ก่อไว้ เธอก็ยังให้อภัย ถึงจะเจ็บจนแทบขาดใจ ก็ยังทนฝืน เหตุผลง่ายๆแต่แน่นหนัก ก็คือรักคำเดียวเท่านั้น แต่ใจมืดบอดของฉัน กลับมองไม่เห็นคุณค่า จนต่อมความอดทนสุดท้าย แตกสลายลงในพริบตา เมื่อฉันโผล่หัวกลับมา ก็พบแต่ความว่างเปล่า สมเพชตัวเองที่โง่อย่างนี้ ฟ้ามอบคนที่แสนดี ไม่มีปัญญารักษาไว้ ปล่อยฉันให้จมน้ำตาเดียวดาย ชดใช้สิ่งที่ทำไป เพราะหัวใจฉันมันมืดบอด ปล่อยฉันให้จมน้ำตาเดียวดาย ชดใช้สิ่งที่ทำไป สำนึกได้มันก็สายเกิน