กลับมาอีกที

  POTAE   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง กลับมาอีกที POTAE โปเต้
เนื้อร้อง/ทำนอง: พีท โมเดลเรียบเรียง: เป้ วงฟิน, พีท โมเดลสังกัดค่าย: COLOR ROOMติดต่องานแสดง: 0892902833

E B | C#m B |
A G#m | F#m B |

 E  ตั้งแต่วันนั้Bนที่เราจบกัC#m   ตั้งแต่วันนั้Bนที่เธอไปจากAฉัน   ทุก ๆ วัG#mน.. ฉันไม่เคF#mยมีความสุขเลB

 E  จะทำอะไรก็BคิดถึงเธC#m   ตื่นเช้าเข้านอBนก็มีแต่หน้าAเธอ..   G#m   มันวนเวียF#mนในหัวของฉัB

 C#m  เธออยู่ตรงนั้นสบายดีไหG#mม..   ไม่รู้ข้างกาF#mยเธอมีใคBร..หรือยัE C#m  หากตอนนี้..จะขอโอกG#mาสอีกสักครั้ง   ให้F#m G#mเรา..   ได้กA A#dimลับ..มาเหมือนเBดิม..

ได้แต่คิดถึEง..เธออยู่เสมBฉันอยากจะเจC#mอเธออีกสักครั้Bกลับมาได้ไหAมตอนนี้อยากกอG#mดเธอจังมันลำพัF#mงมันเหงาเกินไป B

ตอนที่ไม่มีเธEอ มันมีแต่ความเหงBมันมีแต่ความเศร้C#mาและความเสียใจBตรงนี้มันอ้างว้าAงมันทรมาน..เกิG#mนไปกลับมาได้F#m | Bไหม..(กลับมารักกับฉันอีกที(E))

A G#m | F#m E |C#m G#m | F#m B |

E B/D# | C#m B |A G#m | F#m B |

* | ** | *** |

** | *** |

A | G#m |Am | E |E |คอร์ดเพลง กลับมาอีกที POTAE โปเต้

เนื้อเพลง กลับมาอีกที POTAE โปเต้ ตั้งแต่วันนั้นที่เราจบกัน ตั้งแต่วันนั้นที่เธอไปจากฉัน ทุกๆวัน ฉันไม่เคยมีความสุขเลย จะทำอะไรก็คิดถึงเธอ ตื่นเช้าเข้านอนก็มีแต่หน้าเธอ มันวนเวียนในหัวของฉัน เธออยู่ตรงนั้นสบายดีไหม ไม่รู้ข้างกายเธอมีใคร หรือยัง หากตอนนี้ จะขอโอกาสอีกสักครั้ง ให้เรา ได้กลับ มาเหมือนเดิม ได้แต่คิดถึง เธออยู่เสมอ ฉันอยากจะเจอเธออีกสักครั้ง กลับมาได้ไหมตอนนี้อยากกอดเธอจัง มันลำพังมันเหงาเกินไป ตอนที่ไม่มีเธอ มันมีแต่ความเหงา มันมีแต่ความเศร้าและความเสียใจ ตรงนี้มันอ้างว้างมันทรมาน เกินไป กลับมาได้ไหม กลับมารักกับฉันอีกที