ความสัมพันธ์ซับซ้อน

  มนัสวีร์   โฟล์ก
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ความสัมพันธ์ซับซ้อน มนัสวีร์ แก้วใส
เนื้อร้อง/ทำนอง: มนัสวีร์ แก้วใส, มาวิน ปิติมานะอารีโปรดิวเซอร์: อิชณน์กร พึ่งเกียรติรัศมี

 D  ผ่านมานาA/C#นแล้ว Bm  ความรักของเราAสองคน D  มีเธอและมีA/C#ฉัน Bm  มีชื่อน่ารัAก ให้กันGและกัน..  A

 D  เธอร้องเพลงกล่อA/C#มฉัน Bm  ให้หลับฝันทุกค่ำAคืน D  ตื่นขึ้นมาบอA/C#กรัก Bm  ปลุกฉันจากฝัAน.. ในทุกG ๆ วัน..  A

 Bm  แต่ฉันมืดAมน..   G สับสนเหมือนคนAหลงทาง Bm  เพราะว่าเธAอ.. ก็มีGเขา..   ก่Bmอน..ที่เธอAจะเจอฉัGน..   ก่Bmอน..ที่เราAจะรักGกัน..

ฉันอยากจะปลDดความสัมพันธ์..ที่A/C#มันซับซ้อนแม้BmทุกฉากทุกตอนA..ยังคอยย้ำGอยู่ก่อนที่ใจของฉัDนจะแหลกสลาA/C#ยตายไปโปรดจงทิ้Bmง..เรื่องราวAของเรGา.. เอาไว้

 Bm  เธอจงทิ้Aงทั้งหมด..   โปรดเธอจงลืมฉัBmน ลืมคืนวันเหล่านั้Aน..   โปรดเธอจงลืGม..ความสัมพันธ์ก่อนนั้น..

D | A/C# |Bm A | G |
D | A/C# |Bm A | G |

** | ** | ** |

D | A/C# | Bm A | G | ( x2 )

D | A/C# | Bm A | G | ( x2 )คอร์ดเพลง ความสัมพันธ์ซับซ้อน มนัสวีร์ แก้วใส

เนื้อเพลง ความสัมพันธ์ซับซ้อน มนัสวีร์ แก้วใส ผ่านมานานแล้ว ความรักของเราสองคน มีเธอและมีฉัน มีชื่อน่ารัก ให้กันและกัน เธอร้องเพลงกล่อมฉัน ให้หลับฝันทุกค่ำคืน ตื่นขึ้นมาบอกรัก ปลุกฉันจากฝัน ในทุกๆวัน แต่ฉันมืดมน สับสนเหมือนคนหลงทาง เพราะว่าเธอ ก็มีเขา ก่อน ที่เธอจะเจอฉัน ก่อน ที่เราจะรักกัน ฉันอยากจะปลดความสัมพันธ์ ที่มันซับซ้อน แม้ทุกฉากทุกตอน ยังคอยย้ำอยู่ ก่อนที่ใจของฉันจะแหลกสลายตายไป โปรดจงทิ้ง เรื่องราวของเรา เอาไว้ เธอจงทิ้งทั้งหมด โปรดเธอจงลืมฉัน ลืมคืนวันเหล่านั้น โปรดเธอจงลืม ความสัมพันธ์ก่อนนั้น