ซังคนขี้ตั๋ว

  เสถียร ทำมือ   ลูกทุ่งเพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ซังคนขี้ตั๋ว เสถียร ทำมือ
เนื้อร้อง/ทำนอง: เสถียร ทำมือเรียบเรียง: เสถียร ทำมือ, ภควัน วะยะบุตรสังกัดค่าย: แกรมมี่โกลด์

Cm A# | Cm | Fm A# | Cm |

เจ้าลืมแล้วบ่Cm.. ก่อนเคยสัญญา..เจ้าบอกข้อยว่Fmา..สิฮักแต่ข้อยผู้เดียD#ผู้ใด๋ผู้อื่Cmน.. เจ้านั้นสิบ่แลเหลีFmยวสิฮักแต่ข้อยผู้เดีFmยว.. เหมิดทุกห้องหัวใจG

เมื่อฮักสองเฮCmา.. มีเขาเข้ามาเริ่มมีปัญหFmา สองเฮาบ่เข้าใจD#กันไปฮับ ไปส่Cmง เจ้าบ่เห็นถึงความสำคัFmบ่คึดบ่ฝัFmน..ว่าเจ้านั้A#นมีเขาคู่เคียCm

บ่เป็นหยัG#ง ข้อยบ่ซัA#งแมนเจ้าตั๋CmขอบคุณหลาG#ย ยังบ่ตาA#ย หายใจอยู่D#ข้อยคนเซ่Cmอ เจ็บหลายเด้อ บ่เคยFmจื่อย้อนใจซื่Fmอ บ่แมนดื้A#อ ย้อนฮักหลาGย..

แต่นี้ไCmป..สิจังใด๋A#บ่เชื่อคำCmข้อยสิจำCm และขอจำA#..จนมื้อD#ตายข่อยเข็ดแล้Cmว พอกันที บ่ว่าไFmเกิดชาติใด๋Fm..ขอให้ไกA#ลคนขี้ตั๋Cmว..

G# A# | Cm | G# A# | D# |
Cm | Cm |Fm A# | Cm |

* | ** |

เกิดชาติใด๋Fm..ขอให้ไกA#ลคนขี้ตั๋Cmว..

Cm A# | Cm | Fm A# | Cm |คอร์ดเพลง ซังคนขี้ตั๋ว เสถียร ทำมือ

เนื้อเพลง ซังคนขี้ตั๋ว เสถียร ทำมือ เจ้าลืมแล้วบ่ ก่อนเคยสัญญา เจ้าบอกข้อยว่า สิฮักแต่ข้อยผู้เดียว ผู้ใด๋ผู้อื่น เจ้านั้นสิบ่แลเหลียว สิฮักแต่ข้อยผู้เดียว เหมิดทุกห้องหัวใจ เมื่อฮักสองเฮา มีเขาเข้ามา เริ่มมีปัญหา สองเฮาบ่เข้าใจกัน ไปฮับ ไปส่ง เจ้าบ่เห็นถึงความสำคัญ บ่คึดบ่ฝัน ว่าเจ้านั้นมีเขาคู่เคียง บ่เป็นหยัง ข้อยบ่ซังแมนเจ้าตั๋ว ขอบคุณหลาย ยังบ่ตาย หายใจอยู่ ข้อยคนเซ่อ เจ็บหลายเด้อ บ่เคยจื่อ ย้อนใจซื่อ บ่แมนดื้อ ย้อนฮักหลาย แต่นี้ไป สิจังใด๋บ่เชื่อคำ ข้อยสิจำ และขอจำ จนมื้อตาย ข่อยเข็ดแล้ว พอกันที บ่ว่าไผ เกิดชาติใด๋ ขอให้ไกลคนขี้ตั๋ว เกิดชาติใด๋ ขอให้ไกลคนขี้ตั๋ว