กุ้งอบวุ้นเส้น

  สิงโต นำโชค   ลูกทุ่ง   ใต้   อีสาน   โควิด-19
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง กุ้งอบวุ้นเส้น สิงโต นำโชค ft. ATK
เนื้อร้อง/ทำนอง: สิงโต นำโชคเรียบเรียง: 216studio

Am A7 | Dm G |
C G | C G |

โควิดวันแรCก อาการแปลGก ๆ คือจั่งเจ็บคAmตรวจ AEmTK เบิ่งบ่F โอ้ยแค่เจ็บคGอ ขึ้นมาขีดCเดียวผมดีใจหลAmาย ไอแค่นิดหน่A7อย สงสัยบ่เกี่DmยวตอนแรGกกะมีเสียว ๆC พอขึ้นขีดเดีDmยว กะเลยบายGใจ

พอวันที่ 2C ผมเริ่มเจ็บคGอ โอ้ยตอนตีห้Amห่าคั่Emวตื่นมาแทบบ้Fเจ็บคอตีห้Gา เพราะนอนตากแอCร์โควิดบ่เกี่Amยว เมื่อวานขีดเดีA7ยว บ่เกี่ยวแน่ ๆDmนั่งไอGเบิดมื้อแทบแย่Cร่างกายอ่อนแGอ กะเริ่มCกังวล

ตกเย็Fน เพื่อนGนัดออกไปกินข้EmาวอาหาAmรทะเลพุ้นหDmลาวผมสั่งกับข้าGว กุ้งอบวุ้นเส้Cเพื่อความบายใจAm ช่วงรอกับข้าA7วมาเสิร์ฟตอนเDmย็นตรวจ AGTK เล่น ๆCจั่งได้กะบ่เป็Dmน เพิ่งตรวจเมื่อGวาน

ระหว่างรFอ เครื่องG ATK บอกผEmผมตักAmกุ้งก่อนเด้อทุกคDmกลัวเพื่อนกินหมGด อดกินของCดีแหย็ดแหม่มหัวดAmผมเหลือบไปเห็A7น เส้นมันขี้นตัว TDmค่อย ๆ คืบคลานไป CCสองขีดทันทีG รีบโทรหาCเมีย

HelloC มายเดียร์ เมียจ๋GาขอสารภาAmอ้าย GoEmt โควิด เด้อครัFขอสารภาGพ อย่าเพิ่งจ่มCกันเมียจ๋าบอกว่AmYou come home noA7w กักโต 10 Dmวันกุ้งอบGวุ้นเส้นเป็นหมั่Cต้องห่อกลับบ้าGน ไปกินคนเดียC

F G | C |F G | C |
Am A7 | Dm G |C G | C |

* |

HelloC มายเดียร์ เมียจ๋GาขอสารภาAmอ้าย GoEmt โควิด เด้อครัFขอสารภาGพ อย่าเพิ่งจ่มCกันเมียจ๋าบอกว่AmYou come home noA7w กักโต 10 Dmวันกุ้งอบGวุ้นเส้นเป็นหมัCได้หอบกลับบ้าGน ไปกินคนเดีCยว

เมียจ๋าบอกว่AmYou come home noA7w กักโตแล้วกัDmกุ้งอGบวุ้นเส้นเป็นหมั่Cมีกุ้งหลายอัGน เป็นกุ้งของฉัน.. คนเดียว

Am A7 | Dm G |
C G | C F |C |คอร์ดเพลง กุ้งอบวุ้นเส้น สิงโต นำโชค ft. ATK

เนื้อเพลง กุ้งอบวุ้นเส้น สิงโต นำโชค ft. ATK โควิดวันแรก อาการแปลกๆคือจั่งเจ็บคอ ตรวจ ATK เบิ่งบ่ โอ้ยแค่เจ็บคอ ขึ้นมาขีดเดียว ผมดีใจหลาย ไอแค่นิดหน่อย สงสัยบ่เกี่ยว ตอนแรกกะมีเสียวๆพอขึ้นขีดเดียว กะเลยบายใจ พอวันที่ 2 ผมเริ่มเจ็บคอ โอ้ยตอนตีห้า ห่าคั่วตื่นมาแทบบ้า เจ็บคอตีห้า เพราะนอนตากแอร์ โควิดบ่เกี่ยว เมื่อวานขีดเดียว บ่เกี่ยวแน่ๆนั่งไอเบิดมื้อแทบแย่ ร่างกายอ่อนแอ กะเริ่มกังวล ตกเย็น เพื่อนนัดออกไปกินข้าว อาหารทะเลพุ้นหลาว ผมสั่งกับข้าว กุ้งอบวุ้นเส้น เพื่อความบายใจ ช่วงรอกับข้าวมาเสิร์ฟตอนเย็น ตรวจ ATK เล่นๆจั่งได้กะบ่เป็น เพิ่งตรวจเมื่อวาน ระหว่างรอ เครื่อง ATK บอกผล ผมตักกุ้งก่อนเด้อทุกคน กลัวเพื่อนกินหมด อดกินของดี แหย็ดแหม่มหัวดอ ผมเหลือบไปเห็น เส้นมันขี้นตัว T ค่อยๆคืบคลานไป C สองขีดทันที รีบโทรหาเมีย Hello มายเดียร์ เมียจ๋าขอสารภาพ อ้าย Got โควิด เด้อครับ ขอสารภาพ อย่าเพิ่งจ่มกัน เมียจ๋าบอกว่า You come home now กักโต 10 วัน กุ้งอบวุ้นเส้นเป็นหมั่น ต้องห่อกลับบ้าน ไปกินคนเดียว Hello มายเดียร์ เมียจ๋าขอสารภาพ อ้าย Got โควิด เด้อครับ ขอสารภาพ อย่าเพิ่งจ่มกัน เมียจ๋าบอกว่า You come home now กักโต 10 วัน กุ้งอบวุ้นเส้นเป็นหมัน ได้หอบกลับบ้าน ไปกินคนเดียว เมียจ๋าบอกว่า You come home now กักโตแล้วกัน กุ้งอบวุ้นเส้นเป็นหมั่น มีกุ้งหลายอัน เป็นกุ้งของฉัน คนเดียว