กระหายสีกา (สหายสุรา cover)

  วงลูกคลัก   เพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง กระหายสีกา สมพงศ์ วงลูกคลัก

D | Bm |G A | D |
Bm B7 | Em A |D A | D |

งงบรรยากาDศตอนอยู่ในรถจังเลBmตอนที่สีกาถวายเคGย อยากรู้จังเลAย ที่ไป ที่Dมาฉันเช้า ฉันเพBmล สงสัยประเด็B7นฉันเคยสีกEmดึกดื่นหาเป็Aด นอกวัด นอกวDเผยเหตุปวดล้Emา ต้องหาวิAธี

ผีเน่า โลงผุD คิดว่าบรรลุแล้วทางธรรBmแต่มาฉันเป็ดรอบค่ำGซึ้งรสพระธรรAมเลยนะหลวงDพี่เป็ดแก่ลีลBmาคงประเคนท่B7าถวายอย่างดีEmผิดศีลกาเมAแล้วนะหลวงพี่DแอบฉันของดีAเวลาค่ำDคืน

อาGรมณ์ในรถเคล้าคลึงเคลียคลอสมาธิคงมีไม่พAอ จีวร สไบ หลุดไหลลงDพื้นอดกลั้นไม่อยู่Bm หลงเข้ารวบรัB7ดกัดกลืEmหลวงพี่พลาดท่Aาให้สีกาหื่Dคาดล้มทั้งยืEmน สมีทันAใด

ความจริงตีแผ่D ออกโหนกระแสรายกาBmหมอปลามาร่วมทำกาGเรื่องที่ชาวบ้าAนให้การสนDใจพระกับสีกBmา มารศาสนB7า ทั้งสองทำไปEmจะพลาดหรือผิAด เพราะว่าอะไรDเป็นพระอย่าไปAกระหายสีDกา

D | Bm |G A | D |
Bm B7 | Em A |D A | D |

** |

ดังเพราะคำคDม แต่กลับมาจมเพราะคำเคBmโธ่สีกาไม่น่าเลGย คิดถวายเคAยบนรถได้DไงพระกับสีกBmามารศาสนาB7ทั้งสองทำไEmจะพลาดหรือผิAดเพราะว่าอะไรDเป็นพระอย่าไปA..กระหาDยสีกา

Bm B7 | Em A |D A | D |คอร์ดเพลง กระหายสีกา สมพงศ์ วงลูกคลัก

เนื้อเพลง กระหายสีกา (สหายสุรา cover) สมพงศ์ วงลูกคลัก งงบรรยากาศตอนอยู่ในรถจังเลย ตอนที่สีกาถวายเคย อยากรู้จังเลย ที่ไป ที่มา ฉันเช้า ฉันเพล สงสัยประเด็นฉันเคยสีกา ดึกดื่นหาเป็ด นอกวัด นอกวา เผยเหตุปวดล้า ต้องหาวิธี ผีเน่า โลงผุ คิดว่าบรรลุแล้วทางธรรม แต่มาฉันเป็ดรอบค่ำ ซึ้งรสพระธรรมเลยนะหลวงพี่ เป็ดแก่ลีลาคงประเคนท่าถวายอย่างดี ผิดศีลกาเมแล้วนะหลวงพี่ แอบฉันของดีเวลาค่ำคืน อารมณ์ในรถเคล้าคลึงเคลียคลอ สมาธิคงมีไม่พอ จีวร สไบ หลุดไหลลงพื้น อดกลั้นไม่อยู่ หลงเข้ารวบรัดกัดกลืน หลวงพี่พลาดท่าให้สีกาหื่น คาดล้มทั้งยืน สมีทันใด ความจริงตีแผ่ ออกโหนกระแสรายการ หมอปลามาร่วมทำการ เรื่องที่ชาวบ้านให้การสนใจ พระกับสีกา มารศาสนา ทั้งสองทำไป จะพลาดหรือผิด เพราะว่าอะไร เป็นพระอย่าไปกระหายสีกา ดังเพราะคำคม แต่กลับมาจมเพราะคำเคย โธ่สีกาไม่น่าเลย คิดถวายเคยบนรถได้ไง พระกับสีกามารศาสนาทั้งสองทำไป จะพลาดหรือผิดเพราะว่าอะไร เป็นพระอย่าไป กระหายสีกา