ราตรีนี้

  แต้ ศิลา   สตริง   เศร้า
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ราตรีนี้ แต้ ศิลา TAE SILA
เนื้อร้อง/ทำนอง: ภานุวัฒน์ ศรีชัยเรียบเรียง: เจษฎา กงจักร์ (ปอง ฟีดแบคสตูดิโอ)โปรดิวเซอร์: เจษฎา กงจักร์สังกัดค่าย: Feedback Studio Recordติดต่องานแสดง: 0867197750

F#m | E |D | E | E |

คืF#mนเหว่ว้า นภาEไร้เดือนดาวใจDข้าเหน็บหนาว เจ้าอยู่ไหAน หืออืEอ..

ใจAใฝ่หา คิดถึEงมิวางวายป่านนี้Dเจ้าเป็นอย่างไร บอกได้ไหAมคนดีE

ยุDค5G แล้วใยEเจ้าจึง..ไม่คิดจะ callA หา..  E/G#  ไม่คิดจะ lineF#m หาหรืDอว่าเจ้ากำลังพะเน้าEพะนอชอบพอกับคนAไหน.. E/G#    ปิดบังใครเอF#m Eาไว้มันไม่เฟี้ยวDเลย อย่าทำแบบนี้Eเลย โว้ว

เพราะหัวใจข้านี้Aนั้นมีเพียงรัE/G#กภักดีตลอดไF#mไม่ว่านานแค่ไหEน จะไม่ยอมให้Dใคร..เข้ามากล้ำกลายBmหัวใจแน่นอนEหากราตรีนี้Aเจ้ามีผู้ใดE/G#คบเป็นคู่ซ้F#mอนข้าคงต้องขาดใจE ได้โปรดขDอวอน..อย่าไปรักBm Eใคร..    นอกจากข้A Eา..

F#m | E |D | E |

D | E |A E/G# | F#m |
D | E |

ฟ้F#mาเปลี่ยนสี รักนี้Eไม่เปลี่ยนผันสัญญDาที่ให้กัน จำได้ไหมA หืออือEรัF#mกเพียงนี้ เจ้ายังEหนีหน้าไกลไม่มีDค่าพอให้ใส่ใจ เลยใช่ไหAมคนดีE..

* | ** | ** |

F#m | E |D | E |A |คอร์ดเพลง ราตรีนี้ แต้ ศิลา TAE SILA

เนื้อเพลง ราตรีนี้ แต้ ศิลา TAE SILA คืนเหว่ว้า นภาไร้เดือนดาว ใจข้าเหน็บหนาว เจ้าอยู่ไหน หืออือ ใจใฝ่หา คิดถึงมิวางวาย ป่านนี้เจ้าเป็นอย่างไร บอกได้ไหมคนดี ยุค5G แล้วใยเจ้าจึง ไม่คิดจะ call หา ไม่คิดจะ line หา หรือว่าเจ้ากำลังพะเน้าพะนอ ชอบพอกับคนไหน ปิดบังใครเอาไว้ มันไม่เฟี้ยวเลย อย่าทำแบบนี้เลย โว้ว เพราะหัวใจข้านี้นั้นมีเพียงรักภักดีตลอดไป ไม่ว่านานแค่ไหน จะไม่ยอมให้ใคร เข้ามากล้ำกลายหัวใจแน่นอน หากราตรีนี้เจ้ามีผู้ใดคบเป็นคู่ซ้อน ข้าคงต้องขาดใจ ได้โปรดขอวอน อย่าไปรักใคร นอกจากข้า ฟ้าเปลี่ยนสี รักนี้ไม่เปลี่ยนผัน สัญญาที่ให้กัน จำได้ไหม หืออือ รักเพียงนี้ เจ้ายังหนีหน้าไกล ไม่มีค่าพอให้ใส่ใจ เลยใช่ไหมคนดี