100% (ร้อยเปอร์เซ็นต์)

  แต้ว ณฐพร   สตริง   อินเลิฟ
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง 100% (ร้อยเปอร์เซ็นต์) TAEW แต้ว ณฐพร
เนื้อร้อง/ทำนอง: Lipta (ลิปตา)โปรดิวเซอร์: Lipta (ลิปตา)เรียบเรียง: Tunwa Ketsuwan

G | F#m |Em | A |

เธออาจจะสงสัDย..ว่าเราจะรักกัF#mเธออาจจะสงสัBmย..ว่าฉันจะรักเธF#mอ..มากเท่าไหร่G มากแค่ไหF#mน..มานั่งข้างฉัEmนแล้วฉันจะบอกเธA

ลองGมองดาวที่มันลอยบนฟ้านัF#7บเม็ดทรายที่ล่องลอยในน้ำให้เธBmอได้ลองกุมมือกันแลAmะจ้องตDาของฉัGน.. เท่าF#m Bmนั้น..แค่นั้Emน แล้วเธอGก็จะรู้A..

คนอย่างฉัDนรักใคร ก็เต็F#mมที่เสมอคนอย่างฉัBmนรักใคร ให้เต็Amมร้อยเสมDรักใครแล้วไม่เคGยเผื่อใจรักใครแล้วฉันให้F#mหมดใจ.. Bmไม่ต้องกลัEmวว่าฉันจะไปไหA

* | ** |

เพราะคนอย่างฉัDนรักใคร ก็เต็F#7มที่เสมอคนอย่างฉัBmนรักใคร ให้เต็Amมร้อยเสมDรักใครแล้วไม่เคGยเผื่อใจฉันรักเธอฉันให้F#mหมดใจ    Bmทั้งหมดขอEmงหัวใจ เธอได้ร้อAยเปอร์เซ็นต์ เธอรู้ดี

 G  เธอไม่ต้องคิF#7ดอดีตให้มากมาBm   และไม่ต้องวุ่นAm Dวายกับ..อนาคGต..   แค่ตอนนี้F#m แค่ตอนนี้Fdim..   เธออยู่กับฉันAพอ.. B

คนอย่างฉัEนรักใคร ก็เต็G#mมที่เสมอคนอย่างฉัC#mนรักใคร ให้เต็Bmมร้อยเสมEรักใครแล้วไม่เคAยเผื่อใจรักใครแล้วฉันให้G#mหมดใจ.. C#mไม่ต้องกลัF#mวว่าฉันจะไปไหB

เพราะคนอย่างฉัEนรักใคร ก็เต็G#7มที่เสมอคนอย่างฉัC#mนรักใคร ให้เต็Bmมร้อยเสมEรักใครแล้วไม่เคAยเผื่อใจ ฉันรักเธอฉันใG#mห้หมดใจ  C#mทั้งหมดขอF#mงหัวใจ เธอได้ 1B00% เธอรู้Eดีคอร์ดเพลง 100% (ร้อยเปอร์เซ็นต์) TAEW แต้ว ณฐพร

เนื้อเพลง 100% (ร้อยเปอร์เซ็นต์) TAEW แต้ว ณฐพร เธออาจจะสงสัย ว่าเราจะรักกัน เธออาจจะสงสัย ว่าฉันจะรักเธอ มากเท่าไหร่ มากแค่ไหน มานั่งข้างฉันแล้วฉันจะบอกเธอ ลองมองดาวที่มันลอยบนฟ้า นับเม็ดทรายที่ล่องลอยในน้ำ ให้เธอได้ลองกุมมือกัน และจ้องตาของฉัน เท่านั้น แค่นั้น แล้วเธอก็จะรู้ คนอย่างฉันรักใคร ก็เต็มที่เสมอ คนอย่างฉันรักใคร ให้เต็มร้อยเสมอ รักใครแล้วไม่เคยเผื่อใจ รักใครแล้วฉันให้หมดใจ ไม่ต้องกลัวว่าฉันจะไปไหน เพราะคนอย่างฉันรักใคร ก็เต็มที่เสมอ คนอย่างฉันรักใคร ให้เต็มร้อยเสมอ รักใครแล้วไม่เคยเผื่อใจ ฉันรักเธอฉันให้หมดใจ ทั้งหมดของหัวใจ เธอได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ เธอรู้ดี เธอไม่ต้องคิดอดีตให้มากมาย และไม่ต้องวุ่นวายกับ อนาคต แค่ตอนนี้ แค่ตอนนี้ เธออยู่กับฉันพอ คนอย่างฉันรักใคร ก็เต็มที่เสมอ คนอย่างฉันรักใคร ให้เต็มร้อยเสมอ รักใครแล้วไม่เคยเผื่อใจ รักใครแล้วฉันให้หมดใจ ไม่ต้องกลัวว่าฉันจะไปไหน เพราะคนอย่างฉันรักใคร ก็เต็มที่เสมอ คนอย่างฉันรักใคร ให้เต็มร้อยเสมอ รักใครแล้วไม่เคยเผื่อใจ ฉันรักเธอฉันให้หมดใจ ทั้งหมดของหัวใจ เธอได้ 100% เธอรู้ดี


จุดเริ่มต้นของเพลงนี้เกิดจากการที่ “TAEW” ส่งแนวเพลงที่ตัวเองชอบมาให้ทางพี่แทนและพี่คัตโตะฟัง ซึ่งเพลง “100%” (ร้อยเปอร์เซ็นต์) เป็นเพลงแรกที่แต่งเสร็จในโปรเจ็คการทำเพลงครั้งนี้ของ TAEW โดยเนื้อหาเพลงพูดถึงผู้หญิงที่ทำทุกอย่างเต็มที่ซึ่งรวมถึงเรื่องความรักในปัจจุบัน ที่จะไม่กังวลกับอดีต กับอนาคต เพราะสิ่งที่สำคัญสุด คือ สิ่งที่อยู่ตรงหน้า หากคุณอยากหาคำตอบว่าการมอบความรักให้ทุกอย่างแบบ 100% (ร้อยเปอร์เซ็นต์) เป็นอย่างไร ลองฟังเพลง “100%” (ร้อยเปอร์เซ็นต์) แล้วคุณจะเข้าใจเป็นอย่างดี