เธอคือปลายฝัน

  วงกันเอง   สตริง   อินเลิฟ
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง เธอคือปลายฝัน บาส วงกันเอง

G | D |C | D |
G | D |C | Cm |

เธGอ.. เธอคือคD/F#นที่ฉันเฝ้ารอมานานแสนนาAmน..เหลือเกิD

ใจG.. ที่มีเธD/F#อไม่เคยให้ใครแม้นานเท่าไรAm.. ยังเหมือนเดิD

โปรดเชื่อใEmนคำว่ารักหากถามว่ารัBmกเธอมากแค่ไหนไม่รู้เลCยจะทำอย่างไร.. ให้รู้ในใจGดวงนี้.B.หากพรุ่งนี้Emไม่มีเธอ จะมีค่าอะไรBmโลกใบนี้เธอคือรักเดียCวที่ฉันมี..ตลอดไปD..

ไม่อาจบอกว่าGรักเธอมากแค่ไหนบอกเลยทั้งใจDจะมีเพียงแค่เธอแม้วันคืCนไม่ได้เจอ ไม่ต้องกลัวเผลDอไปมีใครแค่มีเธGอเป็นเพียงปลายฝันและเธอเท่านั้Dนคือพลังหัวใจแม้เส้นทาCงจะห่างไกลแต่ไม่ไกDล.. (เกินคิดถึงกัG | (D)น)

G | D |C | D |
G | D |C | D |

* | ** | ** |

G | D |C | D |
G | D |C D | G |

รู้ไว้ละAm Cmกัน..ฉันคิดถึงเธGคอร์ดเพลง เธอคือปลายฝัน บาส วงกันเอง

เนื้อเพลง เธอคือปลายฝัน บาส วงกันเอง เธอ เธอคือคนที่ฉันเฝ้ารอ มานานแสนนาน เหลือเกิน ใจ ที่มีเธอไม่เคยให้ใคร แม้นานเท่าไร ยังเหมือนเดิม โปรดเชื่อในคำว่ารัก หากถามว่ารักเธอมากแค่ไหน ไม่รู้เลยจะทำอย่างไร ให้รู้ในใจดวงนี้ หากพรุ่งนี้ไม่มีเธอ จะมีค่าอะไรโลกใบนี้ เธอคือรักเดียวที่ฉันมี ตลอดไป ไม่อาจบอกว่ารักเธอมากแค่ไหน บอกเลยทั้งใจจะมีเพียงแค่เธอ แม้วันคืนไม่ได้เจอ ไม่ต้องกลัวเผลอไปมีใคร แค่มีเธอเป็นเพียงปลายฝัน และเธอเท่านั้นคือพลังหัวใจ แม้เส้นทางจะห่างไกล แต่ไม่ไกล เกินคิดถึงกัน รู้ไว้ละกัน ฉันคิดถึงเธอ