และแล้ว (Reproduced 2022)

  The Peach Band   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง และแล้ว The Peach Band
เนื้อร้อง/ทำนอง: แจ้ ดนุพล

C | C | D Em | Em |
C | C | D Em | Em |

ปล่อยให้มันCเป็นไป จะเหนี่ยวทำไมBmให้เสียใจEmสักวัAmนแล้วเขาก็ต้องไปD

จะไม่แคร์Cอะไร จะไม่โกรBmธและโทษใคEmและแล้Amวทุกสิ่งจะเปลี่ยนไปD

เมื่อคCนจะตาย ถ้าเด็กB7จะเกิดก็ใคEmรบ้างล่Dะที่ห้ามAm | Dได้..ไม่มี..

C | C |D Em | Em |

หากมีอันCเป็นไป ต้องขาดจากกัBmนหมดเยื่อใEmประหนึ่Amงเหมือนพบกันเพื่อลD

อย่าให้ภาCพมันลวงตา ถ้าไม่ศรัทธBmาบอกฉันมEmยังดีAmเสียกว่าหลอกกันDเอง

เมื่อเธCอจะไป จะให้ฉันทำB7ยังไงก็ฉัEmนนั้นทำDแล้วทุกสิ่Amง..  D

มันCต้องเกิด อะไรที่มันB7ต้องเกิดเช่นใจCฉันหยุดDเธอไม่อEmยู่หยั่งรู้Am ฉันรู้และเข้าใจD..ก็ใครCบ้างอยาDกจะร้องไห้Emกลั้นไว้Am ฉันห้ามมันไม่ได้Dโศกเศร้Cาดีใจ น้ำตาB7เราพาไปบอกเล่EmาถึงควาDมรู้Am | Dสึก..         (ข้างใน)

C | C |Em | Em |
C | C |Em | Em |

* | ** |

ว่าเจ็บCช้ำ..     Emว่าเจ็บCช้ำ..     Emว่าเจ็บCช้ำ..     Emว่าเจ็บCช้ำ..     Emคอร์ดเพลง และแล้ว The Peach Band

เนื้อเพลง และแล้ว (Reproduced 2022) The Peach Band ปล่อยให้มันเป็นไป จะเหนี่ยวทำไมให้เสียใจ สักวันแล้วเขาก็ต้องไป จะไม่แคร์อะไร จะไม่โกรธและโทษใคร และแล้วทุกสิ่งจะเปลี่ยนไป เมื่อคนจะตาย ถ้าเด็กจะเกิด ก็ใครบ้างล่ะที่ห้ามได้ ไม่มี หากมีอันเป็นไป ต้องขาดจากกันหมดเยื่อใย ประหนึ่งเหมือนพบกันเพื่อลา อย่าให้ภาพมันลวงตา ถ้าไม่ศรัทธาบอกฉันมา ยังดีเสียกว่าหลอกกันเอง เมื่อเธอจะไป จะให้ฉันทำยังไง ก็ฉันนั้นทำแล้วทุกสิ่ง มันต้องเกิด อะไรที่มันต้องเกิด เช่นใจฉันหยุดเธอไม่อยู่ หยั่งรู้ ฉันรู้และเข้าใจ ก็ใครบ้างอยากจะร้องไห้ กลั้นไว้ ฉันห้ามมันไม่ได้ โศกเศร้าดีใจ น้ำตาเราพาไป บอกเล่าถึงความรู้สึก ข้างใน ว่าเจ็บช้ำ ว่าเจ็บช้ำ ว่าเจ็บช้ำ ว่าเจ็บช้ำ