หัวใจหลังดวงจันทร์

  ตั๊กแตน ชลดา   ลูกทุ่ง   ให้กำลังใจ
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง หัวใจหลังดวงจันทร์ ตั๊กแตน ชลดา
เนื้อร้อง/ทำนอง: วสุ ห้าวหาญติดต่องานแสดง: 0890185555

F#m | A |C#m | F#m | F#m |

แบกโลกทั้งโลกเอาF#mไว้..มาทั้งAชีวิตอุทิC#mศตัวเองเพื่อคนทางF#mบ้าน..ด้วยเชื่อในความฝัF#mน ถ้าใจไม่Aท้อสักวัC#mนชีวิตต้องมีดีF#mขึ้น..

บางครั้งอยากมีคนรัAก..สักคC#mนข้างกายเหมือนคนอื่นF#m ๆกลัวเส้นทางที่ต้องAหยัดยืนกลายเป็EนภาระหัวใจใคAร..

อยากเปลี่ยนควาBmมลำเค็ญ..เป็นโชคชะตาAดี ๆลูกชาวนBmาจน ๆ คนนี้D..พอมีสิทธิ์C#7ไหม..

เพราะชีวิตฉัF#mน..ไม่ได้สวย ไม่ได้งาC#mไม่ได้มีเพียบพร้EอมสำหรับความรักของใคAร..ชีวิตฉัF#mนเหมือนพระเจ้าทำหล่นไC#mว้ขาดตะวันส่องใสE..สาดแสงมาให้เจAอ..

ซ่อนหัวใF#mจไว้ที่ด้านหลังดวงจันC#mทร์ยามเหนื่อยหนักกับงาEน แอบร้องไห้พร่ำเพ้Aอ..เพราะฉันมันจF#mน ต้องค้นปลายฝันC#mให้เจอสักวันที่เจEอ ฉันจะได้กลับAบ้าน..

บอกกับคนทางนั้F#mน.. ที่คอยAห่วงใยลูกคC#mนบ้านนอกนี้ยังใจF#mสู้..ร้อยพันหมื่นบานประF#mตู.. ในห้องปิดAตายทุบเข้าไC#mปต้องเจอโอกาสF#mสักวัน

พายุกี่สายสาดAซัดกอดใจหC#mนาวฝ่าไปไม่เคยไหวF#mหวั่นชีวิตคนหลังดวงAจันทร์อีกไม่นาEน..ตะวันคงส่องถึงAใจ

F#m | A |C#m | F#m |

A | E |A | A |

* | ** |

ชีวิตคนหลังดวงAจันทร์อีกไม่นาEน..ตะวันคงส่องถึงAใจ..คอร์ดเพลง หัวใจหลังดวงจันทร์ ตั๊กแตน ชลดา

เนื้อเพลง หัวใจหลังดวงจันทร์ ตั๊กแตน ชลดา แบกโลกทั้งโลกเอาไว้ มาทั้งชีวิต อุทิศตัวเองเพื่อคนทางบ้าน ด้วยเชื่อในความฝัน ถ้าใจไม่ท้อ สักวันชีวิตต้องมีดีขึ้น บางครั้งอยากมีคนรัก สักคนข้างกายเหมือนคนอื่นๆกลัวเส้นทางที่ต้องหยัดยืน กลายเป็นภาระหัวใจใคร อยากเปลี่ยนความลำเค็ญ เป็นโชคชะตาดีๆลูกชาวนาจนๆคนนี้ พอมีสิทธิ์ไหม เพราะชีวิตฉัน ไม่ได้สวย ไม่ได้งาม ไม่ได้มีเพียบพร้อมสำหรับความรักของใคร ชีวิตฉันเหมือนพระเจ้าทำหล่นไว้ ขาดตะวันส่องใส สาดแสงมาให้เจอ ซ่อนหัวใจไว้ที่ด้านหลังดวงจันทร์ ยามเหนื่อยหนักกับงาน แอบร้องไห้พร่ำเพ้อ เพราะฉันมันจน ต้องค้นปลายฝันให้เจอ สักวันที่เจอ ฉันจะได้กลับบ้าน บอกกับคนทางนั้น ที่คอยห่วงใย ลูกคนบ้านนอกนี้ยังใจสู้ ร้อยพันหมื่นบานประตู ในห้องปิดตาย ทุบเข้าไปต้องเจอโอกาสสักวัน พายุกี่สายสาดซัด กอดใจหนาวฝ่าไปไม่เคยไหวหวั่น ชีวิตคนหลังดวงจันทร์ อีกไม่นาน ตะวันคงส่องถึงใจ ชีวิตคนหลังดวงจันทร์ อีกไม่นาน ตะวันคงส่องถึงใจ