อย่าหาว่าหลวงไม่เตือน

  ก้อย กินรี   ตุ๊ก ปัตตานี   เพื่อชีวิต   ใต้
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง อย่าหาว่าหลวงไม่เตือน ตุ๊ก ปัตตานี Feat. ก้อย กินรี
เนื้อร้อง/ทำนอง: เบส ขวางหวันเรียบเรียง: พ็อก บิ๊กอายส์สังกัดค่าย: KSP Recordsติดต่องานแสดง: 0892948450

G | D |C | D |

G D | Em |C D |

อนิจจังGรุงรังเหลือเกิDวัน ๆ อิเดิEmนไปไหนกะลำDบากพ่อแม่Gแหลงกันเหนื่อยปาDมันเถียงขึ้นฟาEmก ใครเตือนไม่ฟัD

มั่วสุGมเกาะกลุ่มรวมตัDหน้าไหนไม่กลัEmว สดหรอยไปวันD ๆตีรันGฟันแทงแข่งกัDถึงไหนถึงกัEmน เพื่อนมันยกยD

หยับหนุกไปหน้Cา และหนักหน้าทุกวัDวันนี้แล้วกัBmนเห็นทีต้องแหลEmที่มาเตือAmนไม่ใช่กูอิแกล้Dง แต่กูอิแหลงให้ฟัG

ใส่เสื้อผ้าห้าCงอย่าทำเป็นคุยDเราใส่เสื้อแถBmมสอบปุ๋ย ตัวสี่Emห้าหมื่นอิไปโม้Amที่ไหนก็เชิDญ แต่อย่ามาเดินข้าง G G7ๆ ..คนถ้ามีจริCง เขาวัดกันในบัญชีDไม่ใช่วัดคดีBmว่าผ่านมากี่หรEmางอย่าทำเป็นสดAmแล้วทำงานเสียบ้าDอย่าหาว่าหลวงไม่เตือG

หลวงอาCบน้ำร้อนมาก่อDวันนี้Bmจึงสอนให้สูEmได้ฟังสิ่งที่Amหลวงเคยพลาดพลั้Dง สูอย่าพลั้งGพลาดชีวิตCมนุษย์แสนสั้Dน อยากให้สูนั้Bmน คิดกันให้มากEm ๆอย่าโชว์พาAmว โชว์หรอย โชว์กาDให้สูนั้นโชว์แต่ความGดี

C D | Em |Am D | G |
C D | Em |Am D | G |

* | ** | *** |

จงใช้ชีวิCตทุกวันที่มีD..แล้วทำความดีเพื่อสังคCม..อย่าหาว่าหลวงไม่เตือGน..คอร์ดเพลง อย่าหาว่าหลวงไม่เตือน ตุ๊ก ปัตตานี Feat. ก้อย กินรี

เนื้อเพลง อย่าหาว่าหลวงไม่เตือน ตุ๊ก ปัตตานี Feat. ก้อย กินรี อนิจจังรุงรังเหลือเกิน วันๆอิเดินไปไหนกะลำบาก พ่อแม่แหลงกันเหนื่อยปาก มันเถียงขึ้นฟาก ใครเตือนไม่ฟัง มั่วสุมเกาะกลุ่มรวมตัว หน้าไหนไม่กลัว สดหรอยไปวันๆตีรันฟันแทงแข่งกัน ถึงไหนถึงกัน เพื่อนมันยกยอ หยับหนุกไปหน้า และหนักหน้าทุกวัน วันนี้แล้วกันเห็นทีต้องแหลง ที่มาเตือนไม่ใช่กูอิแกล้ง แต่กูอิแหลงให้ฟัง ใส่เสื้อผ้าห้างอย่าทำเป็นคุย เราใส่เสื้อแถมสอบปุ๋ย ตัวสี่ห้าหมื่น อิไปโม้ที่ไหนก็เชิญ แต่อย่ามาเดินข้างๆ คนถ้ามีจริง เขาวัดกันในบัญชี ไม่ใช่วัดคดีว่าผ่านมากี่หราง อย่าทำเป็นสดแล้วทำงานเสียบ้าง อย่าหาว่าหลวงไม่เตือน หลวงอาบน้ำร้อนมาก่อน วันนี้จึงสอนให้สูได้ฟัง สิ่งที่หลวงเคยพลาดพลั้ง สูอย่าพลั้งพลาด ชีวิตมนุษย์แสนสั้น อยากให้สูนั้น คิดกันให้มากๆอย่าโชว์พาว โชว์หรอย โชว์กาก ให้สูนั้นโชว์แต่ความดี จงใช้ชีวิตทุกวันที่มี แล้วทำความดีเพื่อสังคม อย่าหาว่าหลวงไม่เตือน