ไม่ได้อยากฟัง

  Yellow Mellow   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ไม่ได้อยากฟัง YELLOW MELLOW
เนื้อร้อง/ทำนอง: Wattanapong Nooyaem (Peem)เรียบเรียง: Arttaporn Sukom(Songlee), nnenoxโปรดิวเซอร์: Arttaporn Sukomสังกัดค่าย: WAKE MUSIC

 Am7  แค่พอได้ยินว่าเธอและเขDารักกัน Bm7  ฉันแทบทนไม่ไหE9ว ฮืม..

 Am7  ต้องทนกับความเจ็บช้ำD ฝืนยิ้มทั้งน้ำตา   กับคำBm7ร่ำลา..ที่เธอให้ไว้ E9

คิดCmaj7ถึงจนแทบทนไม่ไหว แต่ฉันDไม่รู้จะทำยังไงแค่เพื่อBm7นรับฟังฉันเป็นแล้ว แต่ใจEm7คงจะไม่ไหวปล่Am7อย..ให้หัวBm7ใจ..มันฝืนCเก็บความเสียใจอยู่อย่างนี้D

ฉันไม่ได้อยากรู้Gเรื่องเธอและเขD/F#แค่ได้ยินเบา ๆEm ก็แทบไม่ไDm Gหวไม่ต้องพูCดสักเรื่องได้ไหม ก็ไม่Dได้อยากฟังรู้แค่ในตอนนี้BmฉันคิดถึงเธEmอ ที่นึAmกถึงตอนรักกัCmฉันยังจBmมอยู่กับความฝัEmน..ว่าAm Bmสักวัน..เธอDจะกลับมา

 Cmaj7  แต่ในเมื่อเธอเลือกแล้Dว ก็ยินดี   แต่ว่าฉัBm7นจะขออยู่ตรงนี้ อยู่กับฝัEm7นที่แม้จะเจ็บช้ำ

ไม่เป็นไAmร ไม่ต้องเป็นห่วงBmฉันเพราะฉัCmนก็พร้อมจะรอเธออยู่ตรงนี้D..

Cmaj7 | Bm7 E7 |Am D | Gmaj7 Dm7 G7 |
C#dim C | Bm7 E7 |Am Bm | C D |

* |

E |

ฉันไม่ได้อยากรู้Aเรื่องเธอและเขE/G#แค่ได้ยินเบา ๆF#m ก็แทบไม่ไEm Aหวไม่ต้องพูDดสักเรื่องได้ไหม ก็ไม่Eได้อยากฟังรู้แค่ในตอนนี้C#mฉันคิดถึงเธF#mอ ที่นึBmกถึงตอนรักกัDmฉันยังจC#mมอยู่กับความฝัF#mน..ว่Bm C#mาสักวัน..เธอEจะกลับมา..คอร์ดเพลง ไม่ได้อยากฟัง YELLOW MELLOW

เนื้อเพลง ไม่ได้อยากฟัง YELLOW MELLOW แค่พอได้ยินว่าเธอและเขารักกัน ฉันแทบทนไม่ไหว ฮืม ต้องทนกับความเจ็บช้ำ ฝืนยิ้มทั้งน้ำตา กับคำร่ำลา ที่เธอให้ไว้ คิดถึงจนแทบทนไม่ไหว แต่ฉันไม่รู้จะทำยังไง แค่เพื่อนรับฟังฉันเป็นแล้ว แต่ใจคงจะไม่ไหว ปล่อย ให้หัวใจ มันฝืนเก็บความเสียใจอยู่อย่างนี้ ฉันไม่ได้อยากรู้เรื่องเธอและเขา แค่ได้ยินเบาๆก็แทบไม่ไหว ไม่ต้องพูดสักเรื่องได้ไหม ก็ไม่ได้อยากฟัง รู้แค่ในตอนนี้ฉันคิดถึงเธอ ที่นึกถึงตอนรักกัน ฉันยังจมอยู่กับความฝัน ว่าสักวัน เธอจะกลับมา แต่ในเมื่อเธอเลือกแล้ว ก็ยินดี แต่ว่าฉันจะขออยู่ตรงนี้ อยู่กับฝันที่แม้จะเจ็บช้ำ ไม่เป็นไร ไม่ต้องเป็นห่วงฉัน เพราะฉันก็พร้อมจะรอเธออยู่ตรงนี้ ฉันไม่ได้อยากรู้เรื่องเธอและเขา แค่ได้ยินเบาๆก็แทบไม่ไหว ไม่ต้องพูดสักเรื่องได้ไหม ก็ไม่ได้อยากฟัง รู้แค่ในตอนนี้ฉันคิดถึงเธอ ที่นึกถึงตอนรักกัน ฉันยังจมอยู่กับความฝัน ว่าสักวัน เธอจะกลับมา