ไม่เอา

  SUPER G   ZENTYARB   แร็พ   เศร้า   อกหัก
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ไม่เอา ZENTYARB ft. SUPER G

Am Em | F C G/B |
Am Em | F C |

 Am  ให้เธอไปทุกอย่Emาง แต่ว่าเธอไม่เห็นค่F   ฉันใช้มันหมดทุกทาC   แต่ทำไมเธG/Bอไม่เห็นรักAmกัน   ทำไมเป็นอย่าEmงนั้น ฉันทำอะไรFผิด..หรือเธC

ทั้งที่เคยรักกันมานาAmแต่ทำไมวันนี้เธอถึงเลือกที่จะไปEmดอกไม้ที่เคยให้กันประจำFฉันถามจริง ๆ ตอนนี้มันอยู่ที่ไหCเธอยัG/Bงจำฉันได้อยู่ใช่ไหมAmคนที่เธอเคยบอกว่ารักกว่าใคร ๆEmแต่แล้วเธอก็ไปF ฉันยังไม่รู้ว่าเหตุผลคืออะไรC

ก่อนหน้านี้ยังรักกันดีAmอยู่เลยหัวใจฉันมันยังมีEmอยู่เลยกล่องของขวัญที่ให้Fฉันเก็บเอาไว้รักษาอย่างดีCอยู่เลยชุดนอG/BนเธอฉันยังมีAmอยู่เลยเพลงที่เธอชอบฉันยังฟัEmงอยู่เลยแต่วันนี้เธอทำFเหมือนเราไม่เคยรู้จักกันเลC

เธอให้ฉันเปลี่G/BยนตัวเองแทบตAmายแต่ว่าสุดท้ายเธอก็ไม่เอEmเคยรักกันบ้างหรือเปล่Fา ฉันไม่มีค่าถ้าเธอไม่เหCงาเธอบอกว่ารัG/Bก จะเป็น จะตาAmสุดท้ายเธอก็ไม่เอEmนั่งร้องไห้คนเดียวยันเช้Fา แต่เธอก็ยังไม่มCอง

ทั้ง ๆ ที่ให้เธอไปมันมีแต่รักAmนะสุดท้ายมีแต่น้ำEmตาทั้ง ๆ ที่ฉัFน ให้เธอทุกอย่างทำไมไม่ได้CความรักกลับมG/Bรักที่เคยศรัAmทธา วันนี้มันดันกลัEmบจางเธอบอกให้ฉันจFดจำ เธอเป็นแค่คนที่เคยผ่านCมา

ให้ทำยังไงเG/Bธอก็ไม่เอาAm สุดท้ายเป็น loEmserหรือว่าเธอคิดว่าฉัน strFongerYou did me wroCng oh noหรือว่าฉันแย่Amเกิน ไม่รักฉันแน่Emเลยกลายเป็นคนแค่Fเคย จุดจบมันแย่Cเกิน oh

คิดว่าเธอ misAmsin me แต่ว่ากูคิEmดผิดเธอยังคิดถึงไอเชี่ยนั่นFอยู่ อย่างงี้ก็แย่CดิมีวันดีG/B ๆ ที่เคยร่วมAmทาง แล้วมันก็หายEmไปทิ้งเรื่องราวไว้ให้เป็นภาFพจำที่ไม่เคยต้อCงการ OG/Bh

เรื่องราวของเรAmาในวันสุดท้ายย้อEmนกลับไปเปิดกล่องดอกไม้ต้อFงห้ามน้ำตาไม่ให้ไหลทั้งที่ไม่ไหCว ต้องทนให้ได้G/Bทั้งที่จะตาAmย รักมันสลาEmแต่มันคงFจะถึงเวลา ที่ตัวเธอนั้นต้องการที่จะไปC

* | ** |

Am Em | F C G/B | ( x2 )คอร์ดเพลง ไม่เอา ZENTYARB ft. SUPER G

เนื้อเพลง ไม่เอา ZENTYARB ft. SUPER G ให้เธอไปทุกอย่าง แต่ว่าเธอไม่เห็นค่า ฉันใช้มันหมดทุกทาง แต่ทำไมเธอไม่เห็นรักกัน ทำไมเป็นอย่างนั้น ฉันทำอะไรผิด หรือเธอ ทั้งที่เคยรักกันมานาน แต่ทำไมวันนี้เธอถึงเลือกที่จะไป ดอกไม้ที่เคยให้กันประจำ ฉันถามจริงๆตอนนี้มันอยู่ที่ไหน เธอยังจำฉันได้อยู่ใช่ไหม คนที่เธอเคยบอกว่ารักกว่าใครๆแต่แล้วเธอก็ไป ฉันยังไม่รู้ว่าเหตุผลคืออะไร ก่อนหน้านี้ยังรักกันดีอยู่เลย หัวใจฉันมันยังมีอยู่เลย กล่องของขวัญที่ให้ฉันเก็บเอาไว้ รักษาอย่างดีอยู่เลย ชุดนอนเธอฉันยังมีอยู่เลย เพลงที่เธอชอบฉันยังฟังอยู่เลย แต่วันนี้เธอทำเหมือนเราไม่เคยรู้จักกันเลย เธอให้ฉันเปลี่ยนตัวเองแทบตาย แต่ว่าสุดท้ายเธอก็ไม่เอา เคยรักกันบ้างหรือเปล่า ฉันไม่มีค่าถ้าเธอไม่เหงา เธอบอกว่ารัก จะเป็น จะตาย สุดท้ายเธอก็ไม่เอา นั่งร้องไห้คนเดียวยันเช้า แต่เธอก็ยังไม่มอง ทั้งๆที่ให้เธอไปมันมีแต่รักนะ สุดท้ายมีแต่น้ำตา ทั้งๆที่ฉัน ให้เธอทุกอย่าง ทำไมไม่ได้ความรักกลับมา รักที่เคยศรัทธา วันนี้มันดันกลับจาง เธอบอกให้ฉันจดจำ เธอเป็นแค่คนที่เคยผ่านมา ให้ทำยังไงเธอก็ไม่เอา สุดท้ายเป็น loser หรือว่าเธอคิดว่าฉัน stronger You did me wrong oh no หรือว่าฉันแย่เกิน ไม่รักฉันแน่เลย กลายเป็นคนแค่เคย จุดจบมันแย่เกิน oh คิดว่าเธอ missin me แต่ว่ากูคิดผิด เธอยังคิดถึงไอเชี่ยนั่นอยู่ อย่างงี้ก็แย่ดิ มีวันดีๆที่เคยร่วมทาง แล้วมันก็หายไป ทิ้งเรื่องราวไว้ให้เป็นภาพจำ ที่ไม่เคยต้องการ Oh เรื่องราวของเราในวันสุดท้าย ย้อนกลับไปเปิดกล่องดอกไม้ ต้องห้ามน้ำตาไม่ให้ไหล ทั้งที่ไม่ไหว ต้องทนให้ได้ ทั้งที่จะตาย รักมันสลาย แต่มันคงจะถึงเวลา ที่ตัวเธอนั้นต้องการที่จะไป