ปัจฉิมนิเทศ (Departure)

  Znowball   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ปัจฉิมนิเทศ Znowball
เนื้อร้อง/ทำนอง: สิทธิชัย แสงป้อมเรียบเรียง: znowballโปรดิวเซอร์: Ghun wangthamkua

E | E |A | A |E | E |

ก็รู้A รู้ว่าใจของเธอมีEใครแต่ฉันก็ยังไม่วายต้องหวั่นAไหวทุก ๆ ทีที่เรามองตาE

จะผิดไหมCmaj7.. ถ้าฉันจะบอกเธอไAmป..สิ่งที่ฉันควรจะเก็บCmaj7ไว้..สิ่งเดียวที่ทรมาF#mนฉัน.. B

คำว่ารักEเธอ เก็บมันมานานเหลือเกินAแต่Bว่าวันนี้ฉันคC#mง..ต้องบอกไปBเพราะว่าฉัEนเอง..อยากเอ่ยมันมานานเหลือเกิAหาBกว่าวันนี้ถ้าเรC#mา..ต้องจBากกันF#dimอยากบอกเธอAให้รู้เอาไว้ว่าความหมาF#mยของมันคือเธอตลอดAมา

E | E |A | A |E | E |

* | ** |

ก็รู้C#mมันอาBจจะสายไAและรู้C#mดีฉันอาB/D#จต้องเสียAเธอไปแต่ฉันCmaj7คงทน คงฝืนAmตัวเองอีกไม่F#mไหว.. B

** |



คอร์ดเพลง ปัจฉิมนิเทศ Znowball

เนื้อเพลง ปัจฉิมนิเทศ Znowball ก็รู้ รู้ว่าใจของเธอมีใคร แต่ฉันก็ยังไม่วายต้องหวั่นไหว ทุกๆทีที่เรามองตา จะผิดไหม ถ้าฉันจะบอกเธอไป สิ่งที่ฉันควรจะเก็บไว้ สิ่งเดียวที่ทรมานฉัน คำว่ารักเธอ เก็บมันมานานเหลือเกิน แต่ว่าวันนี้ฉันคง ต้องบอกไป เพราะว่าฉันเอง อยากเอ่ยมันมานานเหลือเกิน หากว่าวันนี้ถ้าเรา ต้องจากกัน อยากบอกเธอให้รู้เอาไว้ ว่าความหมายของมันคือเธอตลอดมา ก็รู้มันอาจจะสายไป และรู้ดีฉันอาจต้องเสียเธอไป แต่ฉันคงทน คงฝืนตัวเองอีกไม่ไหว


ความรู้สึกที่ถูกเก็บเอาไว้ จนวันสุดท้ายที่เราต้องจาก อยากบอกเธอให้รู้เอาไว้ ว่าคนที่เรารักเสมอมา "คือเธอ" ปัจฉิมนิเทศ(Departure) เพลงใหม่ล่าสุดจาก วง Znowball