หากว่าเราไม่คิดถึงกัน

  ส้ม มารี   The Parkinson   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง หากว่าเราไม่คิดถึงกัน ส้ม มารี ft. The Parkinson
เนื้อร้อง/ทำนอง: Sakdithat Tuwichianเรียบเรียง: Pinmanus Lertsinudomโปรดิวเซอร์: Akarachon Rachapandiสังกัดค่าย: spicydiscติดต่องานแสดง: 0936697494, 0809394730, 0949966262

ให้เวลาGค่อย ๆ ทบทวGmนเรื่อง..ระหว่างเF#mรา ว่ารักยังอยู่B7ไหมหากต้องห่าEmงกันไป หากต้อE7งไกลกันจากนี้A

G Gm | F#m B7 |Em | A |

 D  ห่างกันสักพัF#mก ก็คงจะดีEmกว่า   ให้GเวลAาพิสูจDน์..   ว่าคำว่ารัF#mกเหลือเพียงแค่คำEmพูด..   หรืGอยังจริAงจากหัวใจ

 D  เผื่อวันเหงา ๆF#m ที่เราต้องร้างEmไกล   จะทำGให้ได้Aรู้.. G  ว่าเรายังต้F#mองการกันอยู่อีกไหEmม..

ให้เวลาGค่อย ๆ ทบทวGmนว่า..เธอและฉัF#mน..ยังรักกันอยู่B7ไหมหากต้องห่าEmงกันไป จะเป็นE7อย่างไรจากนี้A..

แต่ถ้าหากว่าเธอไม่เหGงาหากว่าเรAาไม่คิดถึงกัF#mหากสุดท้าBmยแล้วที่เราห่างกัEmไม่ทำAให้รู้สึกเหงาใDก็ไม่ควรกลับมาอีกแล้Emว แยกทาAงชั่วคราวก็คF#mง..เปลี่ยนเป็นชั่วนิB7รันดร์อาจจะเหลืEmอแค่เพียงภาพทรงจำแต่อย่างน้อAยเราก็ได้ทำดีที่สุดแล้ว

G Gm | F#m B7 |Em | A |

 D  หากว่ามีใคF#mรสักคนที่เข้าEmมา   และทำใGห้เธอAไหวหวั่นD   ทำให้เธอลืมF#mฉันลงง่ายดายEm   ก็ขอGให้เลือAกเขาไป

 D  แต่ที่ของฉัF#mนไม่คิดจะให้Bmใคร   มาทำGให้ใจAหวั่นไหG   จะเฝ้ารF#mอ จะเฝ้ารอ เริ่มกันEmใหม่

* | ** |

B |

แต่ถ้าหากว่าเธอไม่เหงAหากว่าเรBาไม่คิดถึงกัG#mหากสุดท้าC#mยแล้วที่เราห่าF#mงกันไม่ทำBให้รู้สึกเหงาEใจ

ก็ไม่ควรกลับมาอีกแล้F#mว แยกทาBงชั่วคราวก็คG#mง..เปลี่ยนเป็นชั่วนิC#7รันดร์อาจจะเหลืF#mอแค่เพียงภาพทรงจำแต่อย่างน้อBยเราก็ได้ทำดีที่สุดแล้E Fdimว..

อาจจะเหลืF#mอแค่เพียงภาพทรงจำแต่อย่างน้อBยเราก็ได้ทำดี.. ที่สุดแล้ว.E.คอร์ดเพลง หากว่าเราไม่คิดถึงกัน ส้ม มารี (Zom Marie) ft. TheParkinson (เดอะ พาร์กินสัน)

เนื้อเพลง หากว่าเราไม่คิดถึงกัน ส้ม มารี (Zom Marie) ft. The Parkinson (เดอะพาร์กินสัน) ให้เวลาค่อยๆทบทวนเรื่อง ระหว่างเรา ว่ารักยังอยู่ไหม หากต้องห่างกันไป หากต้องไกลกันจากนี้ ห่างกันสักพัก ก็คงจะดีกว่า ให้เวลาพิสูจน์ ว่าคำว่ารักเหลือเพียงแค่คำพูด หรือยังจริงจากหัวใจ เผื่อวันเหงาๆที่เราต้องร้างไกล จะทำให้ได้รู้ ว่าเรายังต้องการกันอยู่อีกไหม ให้เวลาค่อยๆทบทวนว่า เธอและฉัน ยังรักกันอยู่ไหม หากต้องห่างกันไป จะเป็นอย่างไรจากนี้ แต่ถ้าหากว่าเธอไม่เหงา หากว่าเราไม่คิดถึงกัน หากสุดท้ายแล้วที่เราห่างกัน ไม่ทำให้รู้สึกเหงาใจ ก็ไม่ควรกลับมาอีกแล้ว แยกทางชั่วคราวก็คง เปลี่ยนเป็นชั่วนิรันดร์ อาจจะเหลือแค่เพียงภาพทรงจำ แต่อย่างน้อยเราก็ได้ทำดีที่สุดแล้ว หากว่ามีใครสักคนที่เข้ามา และทำให้เธอไหวหวั่น ทำให้เธอลืมฉันลงง่ายดาย ก็ขอให้เลือกเขาไป แต่ที่ของฉันไม่คิดจะให้ใคร มาทำให้ใจหวั่นไหว จะเฝ้ารอ จะเฝ้ารอ เริ่มกันใหม่ แต่ถ้าหากว่าเธอไม่เหงา หากว่าเราไม่คิดถึงกัน หากสุดท้ายแล้วที่เราห่างกัน ไม่ทำให้รู้สึกเหงาใจ ก็ไม่ควรกลับมาอีกแล้ว แยกทางชั่วคราวก็คง เปลี่ยนเป็นชั่วนิรันดร์ อาจจะเหลือแค่เพียงภาพทรงจำ แต่อย่างน้อยเราก็ได้ทำดีที่สุดแล้ว อาจจะเหลือแค่เพียงภาพทรงจำ แต่อย่างน้อยเราก็ได้ทำดี ที่สุดแล้ว


บางครั้งคำว่าห่างกันเพื่อทบทวนก็ไม่ต่างอะไรกับคำว่าจากลา "หากว่าเราไม่คิดถึงกัน" จาก Zom Marie feat. The Parkinson เพลงเศร้าบาดลึก สื่อถึงความสัมพันธ์ที่เดินทางมาถึงวันที่ต้องเลือกว่าเราควรห่างกันเพื่อไปทบทวนว่าเราควรไปต่อกันไหม แล้วถ้าระหว่างนั้นเรายังรู้สึกตรงกันก็จับมือเดินไปต่อด้วยกัน แต่ถ้าคำตอบที่มีนั้นมันคือการที่ไม่ได้คิดถึงกันแล้วเราก็แยกย้ายกันไปเติบโตก็น่าจะเป็นการแก้ปัญหาที่ง่ายแต่ก็แฝงด้วยความเจ็บปวดที่ไม่ได้รู้สึกว่าทรมาน